KA - Voorwaarde - Bachelor - Diploma - NL | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Diplomavoorwaarden

Diplomavoorwaarden

 • Diplomavoorwaarden

  Voor de inschrijving in de academische bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten moet de kandidaat-student in het bezit zijn van een van de volgende diploma's:

  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

  Onder meer volgende buitenlandse studiebewijzen vallen hier onder:

  Buitenlandse studiebewijzen

  • een Europees “Baccalaureaat Diploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
  • een “Diplôme du baccalauréat international”, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
  • een Luxemburgs "diplôme de Fin d’Etudes secondaires" of "diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques";
  • een Nederlands diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
  • een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen”;
  • een Nederlands einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan;
  • een Frans diploma " Baccalauréat" met een minimum score van 10/20;
  • een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur”;
  • een Brits diploma “General Certificate of Education” met vermelding van 3 A-levels met score A*, A, B of C
  • een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
  • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
  • een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard door NARIC Vlaanderen met één van de Vlaamse studiebewijzen die opgenomen zijn onder de algemene toelatingsvoorwaarden;
  • een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde;
  • een bachelordiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk;
  • een masterdiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk.

  Opgelet! De Nederlandse diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) met kwalificatieniveau 4 en de Nederlandse HAVO-diploma zijn niet voldoende om je in te schrijven voor een academische bachelor.

  Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie.

  Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:
  •    een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma
  •    een gelegaliseerde kopie van je diploma;
  •    als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
  •    Een verklaring van de ambassade of het consulaat  waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 
  ->Bezorg deze documenten ten laatste op 15 oktober aan het studenten secretariaat van de School of Arts. 

  E-mailadres: inschrijven@ap.be

  Voor specifieke vragen omtrent de toelatingsvoorwaarden of je diploma kan je steeds een mailtje sturen het studenten secretariaat. (zie e-mailadres hierboven)

  Voor gedetailleerde informatie over de toelatingsvoorwaarden raadpleeg ons Onderwijs- en Examenreglement 2020-2021.

  APS-screening voor Chinese kandidaat-studenten

  Alle studenten die op basis van een Chinees diploma in België willen studeren moeten een 'APS-screening' doorlopen in Beijing.
  Het APS-certificaat is ook vereist voor het verkrijgen van een studentenvisum bij de Belgische ambassade of het consulaat in PR China.

  De APS-screening is geen academische selectieprocedure, maar is bedoeld om documentfraude te voorkomen en voldoende taalkennis te garanderen.

  Contacteer de APS-administratie om de procedure te starten: info@aps.org.cn.
  Meer informatie over de APS-procedure is beschikbaar op www.aps.org.cn.