De Portretgalerij 2020 | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Node
  • De Portretgalerij 2020

De Portretgalerij 2020

Koninklijk Conservatorium Antwerpen presenteert met trots de portretgalerij van de masterstudenten Drama, lichting 2020. Ze mochten voor de lens van fotograaf en acteur Jurgen Delnaet. De artistieke directie zwaait hen af met een bevlogen tekst.

Beste masterstudenten,

De dageraad kondigt zich aan door vogels die hun stemmen oefenen.
Als een dunne roep, nog van ver, doorsnijdt een eerste de stilte van de nacht.
Dan even niets. Opnieuw de eerste. Ja, ze is daar.

Dan een tweede die antwoordt: er is er nog een. 
Een derde, een vierde. Dan vele.
Met tussenpozen, stiltes, soms aanzwellend en dan plots stil.
Terug een enkele stem. Het donker van de nacht dempt nog.

Dan komt zacht het licht op dat wij nog niet zagen, de vogels wel al voelden.
En plots is het dag.

Het vogelgezang vermengt zich nu met andere geluiden. Het geweef wordt drukker. 
De tonen klinken voller, luider.
Soms zwijgen de vogels om de vleugels uit te slaan: geluid van lucht en vliegen door de dag.
Dan weer verder zingen, van tak naar tak, al vliegend als het dringend is. 
Zo vrolijk en noodzakelijk tegelijk: ze kunnen niet anders dan zingen.

Zo zijn jullie.

In de stilte van de nacht,
in de stilte van jullie kinderjaren en adolescentie,
in de stilte van de coronacrisis,
oefenden jullie jullie stemmen.
Jullie voorvoelden de dageraad.

Wij lagen te luisteren nog voor het licht werd.
We hoorden jullie, eerst dunnetjes nog, opklinken uit het bos.
Een voor een, en dan samen.
Jullie stemmen klonken steeds voller en luider.
Toen werd het dag.

Nu vliegen jullie uit.
Om de dag te bevolken, aan te vliegen, een stem te geven.
Elk met jullie eigen stem,
elk op jullie eigen ritme,
elk met jullie eigen pauzes,
elk op jullie eigen tak, waarop jullie elkaar nog zullen ontmoeten:
zwaluwen op een draad, boom vol spreeuwen, veld vol kieviten.
En dan weer verder alleen, en dan weer samen.

We wensen jullie het verlangen om te zingen, te vliegen, te rusten, te zwijgen, te balanceren op een tak. Een leven lang. Samen en alleen. Alleen en samen. Blink de snavels. Het is dag!

Daag masters drama van het jaar 2020!
Marleen, Patricia, Sara, Nele, Clara, Stefaan
Opleiding drama Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
 

(Deze tekst is schatplichtig aan ‘Des nachts’ van M. Vasalis.)