Didactisch concept - Drama | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Drama
  • Index
  • Didactisch concept

Didactisch concept

Didactisch concept van de opleiding

Het programma van de opleiding drama is opgebouwd uit vier pijlers: artistieke praktijk, stem, lichaam, en theorie. Die opdeling in vier pijlers is geënt op de didactische visie van Herman Teirlinck. De huidige opleiding draagt de waardevolle erfenis van die theaterdenker, maar staat ook met beide benen in het nu. Zowel in de praktijk-, stem-, bewegings- als theorielessen wordt je huidige positie in de wereld bevraagd.

De praktijkvakken zijn georganiseerd in trimesteriële of half-trimesteriële blokken, tijdens dewelke je met een expert in je discipline aan een project werkt.

In tegenstelling tot de drama-opleidingen in Nederland, is deze drama-opleiding academisch van aard. Je krijgt een degelijke theoretische vorming ter ondersteuning van je artistieke praktijk, en je diploma is van academisch niveau.