Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Track Report 'De Opwarming'

Track Report 'De Opwarming'

Naar aanleiding van een onderzoeksproject van vier docenten schilderkunst aan de Antwerpse Academie (Bruno Van Dijck, Tina Gillen, Ellen De Meutter, Pat Harris) en één criticus (Jeroen Laureyns) verscheen in het septembernummer van 100% EXPO een extra bijlage. Ze vormt het eindresultaat van het onderzoeksproject ‘No Time’ waarin deze docenten samen met een aantal studenten schilderkunst het boek 'No Time’ van Naomi Klein lazen en het verband onderzochten tussen hun manier om vandaag het landschap voor te stellen en de bredere problematiek van de klimaatopwarming. Naast de leden van deze onderzoeksgroep werden ook andere kunstenaars bij dit project betrokken. Jeroen Laureyns schreef bij elke kunstenaar een korte tekst over het verband tussen de artistieke interpretatie van het landschap en de klimaatopwarming. Daarnaast stelden de ‘No Timers’ een pamflet op waarin ze voorstellen formuleren voor een klimaatvriendelijke toekomst. Die voorstellen gaan van zeer concreet en lokaal, naar meer algemeen en globaal. Tot slot wil de publicatie de tentoonstelling aankondigen die met dit onderzoeksproject verbonden is en een oproep doen aan bestuurders, docenten en studenten van de AP Hogeschool om op korte termijn een globaal klimaatplan voor de hogeschool uit te werken. Lees meer over het onderzoek: tinyurl.com/jmrxgxn