VACATURE: hoofd School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • VACATURE: hoofd School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen

VACATURE: hoofd School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is op zoek naar een inspirerend en gedreven hoofd.  

Als hoofd School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen ben je verantwoordelijk voor de organisatie van onderwijs, meer bepaald de opleidingen Dans, Drama en Muziek, de overeenkomstige Educatieve masteropleidingen, graduaatsopleiding Podium- en Eventtechnieken en de overkoepelende onderzoekswerking.

De volledige vacature en alle informatie rond kandidaatstelling en selectieprocedure kun je nalezen op de website van AP Hogeschool.

Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven van onderzoek in relatie tot onderwijs, het organiseren van dienstverlening in samenwerking met het werkveld en het behalen van de doelstellingen inzake beoefening en ontwikkeling van de kunsten. Je draagt participatie van studenten en medewerkers hoog in het vaandel.

Je staat in voor een kwalitatief en innovatief opleidingsaanbod dat voor elke student een maximale leerwinst garandeert. Je staat in voor een uitgesproken studentgerichte aanpak en cultuur. Je vertaalt en implementeert het AP brede kader voor kwaliteitszorg in een kwaliteitszorgsystematiek voor het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en doen naleven van de onderwijsreglementering.
 

Als hoofd stuur je het Koninklijk Conservatorium aan in nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Je houdt je kennis up-to-date en je volgt de onderwijs-, artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Vanuit je passie voor de kunsten inspireer en stimuleer je de interne cohesie en samenwerking binnen
jouw team.- Je bent op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en in het kunstlandschap in Vlaanderen en in de wereld en je kent je concullega’s.

Als leidinggevende creëer je een hecht team van medewerkers en realiseer je samenwerking binnen en buiten je School of Arts. Je focust hierbij zowel op verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Je creëert een omgeving waarin de medewerkers zich gehoord voelen en hun ideeën kunnen delen. Je stimuleert de persoonlijke groei van je medewerkers. Je schept een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Als lid van het management team van de hogeschool draag je bij tot het tot stand komen van de AP brede strategie en de strategische doelen. Samen met - en als voorzitter van - de raad van de School of Arts, bepaal je het internationaal en lokaal beleid van je School of Arts. Je bouwt een sterke relatie uit met het werkveld. Je zet het Koninklijk Conservatorium Antwerpen op de kaart als een herkenbare en geprefereerde partner voor dat werkveld. Je vertaalt de beleidsplannen naar de jaarlijkse begroting op gebied van werkingskosten, investeringen, projecten en personeel en neemt hierover de eindverantwoordelijkheid op.

Je stimuleert de samenwerking binnen de AP Hogeschool en tussen de twee Schools of Arts, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, in het bijzonder. Je neemt de zorgen en de noden van jouw School of Arts ter harte en behartigt deze belangen in de revelante gremia binnen de hogeschool en daarbuiten.

De volledige vacature en alle informatie rond kandidaatstelling en selectieprocedure kun je nalezen op de website van AP Hogeschool.