Overslaan en naar de inhoud gaan

Specifieke Lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek
Specifieke Lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

De specifieke lerarenopleidingen zijn enkel toegankelijk mits het voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden en het volgen van de inschrijvingsprocedure.

 • Diplomavoorwaarden

  Lerarenopleiding dans

  Met een professionele bachelordiploma dans in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding dans.
  Kandidaten die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden tot de basisopleidingen van één cyclus en geslaagd zijn voor een artistieke toelatingsproef én vijf jaar nuttige ervaring als professioneel danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen, kunnen eveneens inschrijven.

  Lerarenopleiding drama

  Met een academisch bachelordiploma drama, in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je  inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding drama samen met de inschrijving voor de master. Het diploma van leraar kan pas worden behaald na het behalen van de mastergraad.

  Lerarenopleiding muziek

  Met een academisch bachelordiploma muziek, in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding muziek samen met de inschrijving voor de master. De lerarenopleiding kan ook na het behalen van de mastergraad gevolgd worden. Het diploma van leraar kan pas worden behaald na het behalen van de mastergraad.
  Voor alle masteropleidingen waarvoor de optie "muziekeducatie" ingericht wordt en voor de master muziekpedagogie, bestaat ook de mogelijkheid om al 30 studiepunten (de theoretische component) van de lerarenopleiding te volgen in de basisopleiding. De praktijkcomponent (30 stp) moet dan nog afzonderlijk afgelegd worden. Het diploma van leraar wordt ook hier pas verworven, na het behalen van de mastergraad.

 • Taalvoorwaarden

  Bij de eerste inschrijving voor de lerarenopleidingen dient de kandidaat-student te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of het behalen van minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Voor de Specifieke lerarenopleiding Drama geldt als toelatingsvoorwaarde niveau C1.
  Voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans en Muziek geldt als toelatingsvoorwaarde niveau B2.

Bijkomende nuttige info

 • Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

  Het reglement m.b.t. studiegelden en opleidingsgebonden kosten is vinden op de reglementen pagina op de algemene AP website. Je kan in de 'Excel berekening studiegelden' hieronder ook eenvoudig uitrekenen hoeveel je exact dient te betalen.

  Studiegeld 2018-2019:

  Type student Vast gedeelte Variabel / studiepunt
  Diploma en/ of credit contract Niet-beurs € 238,30 € 11,20
  Diploma en/ of credit contract Bijna beurs € 238,30 € 4,10
  Diploma en/ of credit contract Beurs € 108,80 € 0,00
  Examencontract € 108,80 € 4,10
  Buiten EER Diploma en/ of credit contract € 748,00 € 102,20
  Buiten EER Examencontract € 217,50 € 8,30


  Voorbeeld:
  Een student die inschrijft voor de opleiding Drama of de opleiding Muziek: 60 studiepunten onder diplomacontract, niet beurs betaalt 987,30 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €238,30 (vast) + €684,00 (variabel) + €65,00 (opleidingsgebonden kosten).
  Een student van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) die inschrijft voor 60 studiepunten onder diplomacontract betaalt 6945,00 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €748,00 (vast) + €6132,00 (variabel) + €65,00 (opleidingsgebonden kosten).

  Opleidingsgebonden kosten 2018-2019:
  Bachelor- en Masterstudenten die inschrijven voor 27 of meer studiepunten betalen 65,00 euro. Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen betalen 31,00 euro.
  Volgende studenten betalen 40,00 euro extra, voor tickets voor concerten of voorstellingen:

  • studenten die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 en 2, Kunstkritiek en Kunstkritiek (woordkunst);
  • studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans.

  Studenten Specifieke Lerarenopleiding (niet gecombineerd met de basisopleiding) betalen 31,00 euro. Het aantal opgenomen studiepunten speelt geen rol.

   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen. Als je door het bos de bomen niet meer ziet, kan je bij de sociale dienst van AP terecht voor bemiddeling en info op maat over studietoelages, kortingen, voorschotten, stuvo-toelagen en veel meer.

  Als je denkt in aanmerking te komen voor een beurs of problemen hebt met de financiering van je studies maak dan een afspraak via het onthaal van Stuvo (T +32 3 220 59 00). Doe dit zo snel mogelijk contact en wacht niet tot de deadline voor betaling van het studiegeld. Meer informatie en handleidingen zijn te vinden op de pagina financiële ondersteuning van AP.

  Een medewerker van de sociale dienst is ook aanwezig op welbepaalde uren op de kunstcampussen. Informeer je hierover bij het studentensecretariaat of op Digitap.

  Je kan laten berekenen of je recht hebt op een studietoelage en of je recht hebt op het verminderd studiegeld van de beursgerechtigde student. Je kan ook een lening aanvragen indien je het studiegeld niet kan betalen binnen de vastgestelde termijn.

  Het verminderd studiegeld van beursstudent mag betaald worden in volgende gevallen:
  1. bij verderzetten van studies aan de hogeschool als je voor het vorige academiejaar geregistreerd bent als beursstudent;
  2. bij inschrijving als nieuwe student indien je het bewijs kan voorleggen dat je het voorgaande jaar recht had op een studietoelage;
  3. als je een attest kan voorleggen van Stuvo AP.

  Meer info:  www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be.

  Ook buitenlandse studenten kunnen financiële ondersteuning zoeken via: http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap,...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Magda Thielemans (magda.thielemans@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

Contact

Persoonlijke informatie kan je bekomen door een afspraak te maken met een van de artistiek pedagogisch coördinatoren (SLO Dans, SLO Drama, SLO Muziek).

Open Deur!

Ook op onze jaarlijkse infodag (Open Deur!) staan de artistiek pedagogisch coördinatoren (SLO Dans, SLO Drama, SLO Muziek) jou te woord. 

Elk voorjaar zet het Koninklijk Conservatorium zijn deuren wijd open voor kandidaatstudenten, geïnteresseerd publiek en trouwe volgelingen. Je bent van harte welkom voor concerten, voorstellingen, openbare lessen en repetities. Laat je persoonlijk informeren over hoe je tot het Conservatorium wordt toegelaten en wat wij kunnen doen voor jouw ambities en professionele toekomst.

Registreer je voor Open Deur! en ontvang gepersonaliseerde informatie over jouw opleiding. Registratie is niet verplicht. Geregistreerden ontvangen een gratis goodiebag aan de ingang. 

Naar Open Deur!

Voorstellingen en concerten

Wil je kennismaken met onze opleidingen, docenten en studenten, dan kan dat tijdens één van de vele voorstellingen en concerten. Via de kalender blijf je op de hoogte van onze agenda.

Sociale media

Je kan het Conservatorium ook volgen via Facebook en Instagram of je kan je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief