Programma - Educatieve opleidingen Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Educatieve opleidingen
  • Educatieve opleidingen Dans
  • Programma

Programma

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van de 'Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Dans' kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, van zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

Studieomvang

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel heeft een specifieke studiebelasting onderverdeeld in:

  • contacturen (CU): je lestijd, uitgedrukt in het totaal aantal uren dat je van een docent of een team les op de hogeschool krijgt. Eén contactuur duurt 60 minuten
  • studietijd (ST): tijd nodig om buiten de contacturen een opleidingsonderdeel tot een goed einde te brengen. In deze tijd studeer je, voer je opdrachten voor het opleidingsonderdeel uit, maak je taken, doe je observaties… Je plant deze uren zelf in.
  • studieomvang (SP): de optelsom van je studietijd en je contacturen, uitgedrukt in studiepunten (SP). Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Hoe meer SP hoe meer tijd je in dit opleidingsonderdeel moet investeren. Per 1 studiepunt (SP) heb je 10 contacturen (CU) en 20 uren studietijd (ST).

Het programma omvat een theoretische kader en een praktische component. De studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in het KCA en doen stages en projecten. Deze stages vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding tot Teaching Artist. Ze vinden plaats in stagescholen en worden begeleid vanuit de opleiding door stagebegeleiders.
Op vastgelegde tijdstippen worden studenten geëxamineerd over hun vaardigheden en inzichten.

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

AFSTUDEERRICHTING DANS

De studiebelasting van de Educatieve Master Dans bedraagt 120 ECTS-studiepunten, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. 

Verkort traject

De studiebelasting van de Educatieve Master Dans bedraagt 60 ECTS-studiepunten per academiejaar.

Bachelor secundair onderwijs, verkort traject Leraar Dans

De Bachelor secundair onderwijs, verkort traject Leraar Dans omvat 60 studiepunten. 

Graduaatsopleiding, Leraar Dans

De Graduaatsopleiding Leraar Dans omvat 90 studiepunten. Je brengt je ervaring als kunstenaar-danser mee en krijgt een theoretisch pakket gericht op opvoeding, onderwijs en communicatie en specifieke opleidingsonderdelen die gericht zijn op het onderwijs in jouw vakgebied. Daarnaast doe je stages en projecten, dit is de praktijkcomponent. Er zijn twee pistes (of een combinatie ervan) mogelijk:

  • preservicetraining: de praktijk wordt georganiseerd door de opleiding in samenwerking met stagescholen.
  • inservicetraining: je kiest voor een praktijktraining binnen een werksituatie. Je bent als leraar in opleiding aan de slag (= Liobaan) in het (kunst)onderwijs.

 

MODELTRAJECTEN ACADEMIEJAAR 

(onder voorbehoud van wijzigingen)