Vrije Kunsten - In Situ | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Vrije Kunsten - In Situ

Vrije Kunsten - In Situ

Kunst fungeert niet altijd in een artistieke omgeving. Buiten het atelier, de galerie of het museum hebben ecologische, economische, sociale of architecturale contexten een grote impact op een kunstwerk.

In Situ³ is dan ook een veelzijdige en multidisciplinaire studierichting, die uitgaat van twee principes: een specifieke situatie afgebakend in tijd en ruimte, en een individuele artistieke benadering. Studenten onderzoeken de historische, sociale en esthetische contexten van concrete locaties met het oog op de integratie van een kunstwerk, een artistieke installatie of interventie. Ze leren flexibel reageren op de gegeven omstandigheden door vrij te experimenteren met diverse materialen en technieken.

Ons programma verbindt het begrip van de omgeving, haar relatie met het kunstwerk en de positie van de kunstenaar. In Situ³ benadrukt het spel en de dialoog tussen deze elementen en moedigt avontuurlijk onderzoek aan. Met trial-and-error ontwikkelt de student inzichten en vaardigheden. Twijfels en onzekerheden worden gedeeld, maar ook de inspiratie en de overtuiging. Dit leidt tot soms onvoorspelbare, maar steeds persoonlijke experimenten en resultaten.

Elk academiejaar gaat van start met een workshop in het buitenland. Het exploreren van interventies in de publieke ruimte, het bezoeken van tentoonstellingen en de deelname aan culturele evenementen verruimen ontegensprekelijk de blik op andere sociale, culturele en artistieke contexten.

De docenten, allen actief als kunstenaar, begeleiden de studenten in hun onderzoeks-, ontwerp- en creatieproces. Regelmatig worden kunstenaars in het atelier uitgenodigd om projecten te begeleiden of feedback te geven.

Of de gegeven situatie nu stedelijk is of landelijk, organisch of architectonisch, concreet of fictief, een student In Situ³ wordt steeds uitgedaagd tot een diepgaand inhoudelijk, vormelijk en technisch onderzoek. De perceptie en de analyse van de omgeving sturen het onderzoek in een bepaalde richting en leiden tot de ontplooiing van het artistieke individu. De theoretische omkadering omvat naast disciplinespecifieke vakken ook de vakken Onderzoeksmethodiek, Kunstgeschiedenis en Kunsttheorie.

Parallel aan de relatief afgebakende opdrachten streven we naar de ontwikkeling van het persoonlijke, vrij opgevatte werk. In Situ³ is dus een opleiding die individuele ondersteuning biedt bij de vorming van een persoonlijke artistieke visie en daarbij oog heeft voor het collectieve. Dit kan resulteren in diverse posities en samenwerkingen in het artistieke en maatschappelijke veld.

Omslagfoto: Elle Verstraeten - Kunst op de Campus 2021