Over onderzoek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Index
  • Over onderzoek

Over onderzoek

→ Volg Art & Research! 


Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (de twee Schools of Arts van AP Hogeschool) geven in nauwe samenwerking vorm aan hun onderzoeksbeleid.

De essentie van het onderzoek aan de Schools of Arts is artistiek. Onderzoeksvragen komen tot stand door een explicitering van de onderzoeksdimensie die in de praktijk van een kunstenaar (en in kunstopleidingen) al aanwezig is. Het onderzoeksproces beïnvloedt ook die artistieke praxis zelf en de output neemt doorgaans een artistieke vorm aan.
Het streven naar de integratie van artistieke praktijk en onderzoek is aanwezig in het opleidingsprogramma: van bachelor over master tot onderzoeker en doctorandus, van student tot docent. De wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling en beoefening van de kunsten, wordt gezien als een belangrijk instrument om expertise te ontwikkelen en zowel het onderwijs als het onderzoek voortdurend te vernieuwen.

Onderzoeksprojecten

Bij de Schools of Arts kan voor vier typen onderzoeksprojecten financiering worden aangevraagd: er wordt jaarlijks een oproep voor onderzoeksvoorstellen gelanceerd voor startprojecten, éénjarige projecten, tweejarige projecten en vierjarige doctoraatsprojecten.
De onderzoeksprojecten zijn ingebed in één of meerdere onderzoeksgroepen van de Academie en/of het Conservatorium. Momenteel hebben zich aan de Schools of Arts acht onderzoeksgroepen gevormd rondom specifieke expertisevelden.
Elk jaar starten er meer dan 40 nieuwe onderzoeksprojecten aan de Schools of Arts.

Output artistiek onderzoek

De output van het artistiek onderzoek en de nexus met het onderwijs neemt uiteenlopende vormen aan.

  • De onderzoekers organiseren in het kader van hun research een brede waaier aan onderzoeksactiviteiten, gaande van concerten, performances en tentoonstellingen, tot lezingen, toonmomenten en werksessies.
  • Het onderzoek in de kunsten resulteert vaak in theoretische en/of artistieke publicaties.
  • Vanuit de Schools of Arts wordt een programma samengesteld waarbij het onderzoek in de kunsten wordt opengesteld voor collega’s, studenten en/of een breder publiek (ARTICULATE, Research Weeks, NextDoors, Soup Sessions, Research Seminars,...).