CREATING THE CAMPUS | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Evenement
  • CREATING THE CAMPUS

CREATING THE CAMPUS

Op donderdag 27 mei, 19.30u, presenteren we het rapport MAKING MUTSAARD en reflecteren we over het proces en de perspectieven die daaruit voortvloeien.

MAKING MUTSAARD is het resultaat van een participatief proces van de UAntwerpen en AP Hogeschool om de transformatie en verdere ontwikkeling van de Mutsaard campus vorm te geven. Docenten, studenten, alumni, buurtbewoners en bestuurders gingen in dialoog met de ontwerpers van Omgeving en Plusoffice om die visie te vertalen in concrete projecten en een investeringsprogramma voor de komende 20 jaar.

Tegelijkertijd vormt deze avond het startschot voor een reeks van doe- en denkmomenten die vanaf september 2021 focussen op de kunst- en ontwerpcampus, zijn bewoners en zijn stedelijke context.
Onder de noemer CREATING THE CAMPUS zullen studenten, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden maandelijks samenkomen in Stadsform, gelegen aan de Stadswaag 6, om via presentaties, discussies en artistieke acties vorm te geven aan de kunstcampus van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool) en de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen) en zijn omgeving. Op deze wijze ontstaat een hub voor diepere en nauwere samenwerkingen tussen beide instellingen onderling en tussen de instellingen en de stad Antwerpen.

PROGRAMMA donderdag 27 mei

  • Intro en verwelkoming door Stadsform
  • Voorstelling Making Mutsaard studie door Ward Verbakel van plusoffice architects
  • Vragenrondje
  • Voorstelling concept publicatie door grafisch vormgever Stephanie Specht
  • Rondetafelgesprek on-site 'Kunst- en ontwerponderwijs op de campus na corona', met Prof. Maschelein, Johan Pas, Inge Bertels 
  • Aankondiging Creating the Campus do-tank oproep

Live stream via www.stadsform.be

Contactpersoon voor de Koninklijke Academie: Nico Dockx (Expanding Academy), nico.dockx@ap.be
Contactpersoon voor Ontwerpwetenschappen: Johan De Walsche (Architectuur), johan.dewalsche@uantwerpen.be

 

(Beeld: Tensegrity & inter-connectedness / M. Venzon - J.Shallcross-Platt - L.Petrone)