GUESS WHO MARINA | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Evenement
  • Guess Who's Coming to Dinner: MARINA GADONNAIX

Guess Who's Coming to Dinner: MARINA GADONNAIX

Guess Who's Coming to Dinner: MARINA GADONNAIX
→ invited by the photography department
→ 14.11.2023 → 18:30 → Wintertuin

[NL]
Marina Gadonnaix, 1977, bevraagt de verschillende representaties van de werkelijkheid en plaatst haar werk tussen fictie en werkelijkheid, materialiteit en immaterialiteit.

Haar verschillende fotoseries onderzoeken het maken van het beeld en de enscenering ervan met een sociaal documentaire strategie. In "La maison qui brûle tous les jours" (Het huis dat elke dag brandt) volgde de fotografe brandweermannen in opleiding terwijl ze oefenden in het blussen van branden in een huis dat speciaal gebouwd is van onverwoestbare materialen. Het concept van het laboratorium vormt de leidraad voor al haar werk en leidt haar naar wetenschappelijke modellen voor het nabootsen van natuurlijke fenomenen, met name in haar serie 'Phénomènes'. "Mijn werk probeert rekening te houden met de poreusheid tussen document en fictie, simulatie en illusie. In feite stelt het de fabricage van representatie net zo ter discussie als de fabricage van het imaginaire", aldus de fotografe. Door zich te richten op deze kunstmatige reproducties stelt Marina Gadonneix de mogelijkheden van deze laboratoria als theaters van de wereld ter discussie, waar zelfs de meest onvoorspelbare natuurlijke gebeurtenissen door de mens lijken te kunnen worden gemanipuleerd en gereproduceerd.

De recente publicatie ‘Laboratoire/ Observatoire’, werd uitgegeven ter gelegenheid van een retrospectieve dubbeltentoonstelling met de Canadese fotografe Lynne Cohen in het Centre Pompidou te Parijs. Het presenteert de verschillende series van Marina Gadonneix, die door de jaren heen en door haar onderzoek unieke beelden heeft gemaakt van onze moderne maatschappij.


[EN]
Marina Gadonnaix, 1977, questions different representations of reality and places her work between fiction and reality, materiality, and immateriality.

Her various photo series explore the making of the image and its staging with a social documentary strategy. In "La maison qui brûle tous les jours" (The house that burns every day), the photographer followed firefighters in training as they practiced putting out fires in a house specially built of indestructible materials. The concept of the laboratory guides all her work, leading her to scientific models for mimicking natural phenomena, particularly in her series "Phénomènes. "My work tries to take into account the porosity between document and fiction, simulation and illusion. In fact, it questions the fabrication of representation as much as the fabrication of the imaginary," said the photographer. By focusing on these artificial reproductions, Marina Gadonneix questions the possibilities of these laboratories as theaters of the world, where even the most unpredictable natural events seem to be able to be manipulated and reproduced by man.

The recent publication "Laboratoire/ Observatoire," was published on the occasion of a retrospective double exhibition with Canadian photographer Lynne Cohen at the Centre Pompidou in Paris. It presents the various series of Marina Gadonneix, who over the years and through her research has created unique images of our modern society.