Faciliteiten - Ba en Ma BK | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
 • Index
 • Faciliteiten

Faciliteiten

De Academie omvat 4 campussen, allemaal in het centrum van Antwerpen. Op de hoofdcampus, gelegen in de Mutsaardstraat 31,(wegbeschrijving).

Naast ateliers, praktijk- en theorielokalen, heeft de Academie ook enkele bijzondere tentoonstellingsruimtes.

De Lange Zaal
Zoals de naam doet vermoeden is De Lange Zaal een monumentale, lange tentoonstellingsruimte (900m²) verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
Naar De Lange Zaal

De Wintertuin
In het hart van de Academie bevindt zich de Wintertuin. Hier presenteren studenten hun projecten, laten onderzoekers het publiek kennismaken met de voortgang van hun artistieke onderzoek en worden de resultaten van bachelor- en masterclasses gepresenteerd.
Naar De Wintertuin

Campusbibliotheek Academie 
In de campusbibliotheek Mutsaard kan je gespecialiseerde literatuur vinden in functie van de verschillende studierichtingen binnen de Academie.
Naar de bibliotheek

 

Begeleiding

Van een student aan de hogeschool wordt zelfstandigheid verwacht. Dat wil echter niet zeggen dat we je aan je lot overlaten. Afhankelijk van de vragen waarmee je zit of de situatie waarin je je bevindt, kan je bij verschillende diensten of personen terecht.

Stafmedewerker studentenbegeleiding: David De Roey (david.deroey@ap.be)

Begeleiding bij studeren en plannen
Onderwijzend en administratief personeel: Bij lectoren, docenten en secretariaatsmedewerkers kan je terecht  met al je vragen die met je opleiding te maken hebben.

Studentenbegeleiders: Ieder departement heeft één of meerdere studentenbegeleiders die met respect en de nodige discretie te werk gaan. Bij hen kan je terecht met vragen over de verwerking van een cursus, studiemethode of studieplanning.
 

Begeleiding bij het uitstippelen van een studietraject
Wil je een minder zwaar pakket opnemen, vrijstellingen aanvragen of van richting of school veranderen? Dan voorzien we in trajectbegeleiding. Tijdens een persoonlijk gesprek zoeken we samen met jou naar het geknipte opleidingstraject. Daarbij bieden we ondersteuning op maat: we bekijken het leerkrediet, zoeken naar vrijstellingen en bepalen een haalbaar persoonlijk traject.
 

Begeleiding voor studenten met specifieke noden
Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen. Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

 • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, ADHD, een motorische, visuele of auditieve handicap,...);

 • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;

 • sport of kunst beoefenen op topniveau;

 • werk en studie combineren;

 • voor een gezin zorgen;

 • met andere moeilijkheden kampen

De stafmedewerker studentenbegeleiding ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier.
 

Begeleiding bij persoonlijke moeilijkheden
Studenten die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen een beroep doen op de studentenbegeleider. Indien nodig kan die doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners intern (psychologische dienst sociale voorzieningen) of extern.

Ook de dienst Studentenvoorzieningen van AP organiseert trainingen rond faalangst, assertiviteit, mindfulness, solliciteren enzovoort.
 

De ombudspersoon
Stel je je vragen bij de juistheid van evaluaties (examens, opdrachten, bachelor- of masterproef, ...), het correct toepassen van procedures of voel je je binnen de context van je studieloopbaan niet correct behandeld? Richt je dan tot de departementale ombudspersoon. Deze persoon waakt erover dat het algemeen onderwijs- en examenreglement correct wordt toegepast en bemiddelt, indien nodig, bij geschillen. Indien interne bemiddeling niet aan de orde is of niet slaagt, kan de ombudspersoon ook doorverwijzen naar derden.

Ombuds: Charlotte Plaskie (charlotte.plaskie@ap.be)

Taalbegeleiding
Studenten die problemen hebben met taal of taalvaardigheden kunnen terecht bij een taalcoach. Naast de begeleiding die in de meeste opleidingen voorzien is, kan je ook terecht bij de centrale taalbegeleider van onze hogeschool. Kost het schrijven van een tekst je moeite?

 • Haalde je een zwakke score op een taalscreening?

 • Twijfel je over de inhoud van een stage- of reflectieverslag?

 • Vind je het moeilijk zelfgeschreven teksten te structureren?

 • Krijg je opmerkingen op grammatica en spelling? Of twijfel je nog steeds aan de spelling van de werkwoorden?

 • Gebruik je te veel spreektaal in schriftelijke opdrachten?

 • Klinkt je taal niet professioneel of academisch genoeg?

 • Heb je hulp nodig bij het samenvatten van een cursus of het lezen van wetenschappelijke teksten?

Neem dan contact op met taalpunt@ap.be (T. 03 220 57 76). Je wordt individueel of in kleine groepjes begeleid om aan je taal te werken. De begeleiding gebeurt volledig op jouw maat.
 

Studentenvoorzieningen
Wens je meer info over één van de volgende thema's?

 • op kot gaan en studeren in Antwerpen

 • studentenjobs

 • studietoelagen en financiële ondersteuning

 • psychologische ondersteuning

 • mobiliteit, cultuur, sport, voeding

Lees dan meer over de studentenvoorzieningen van AP, kortweg Stuvo AP.

 

ICT en E-mail

Studenten en docenten kunnen gebruik maken van de computers in het multimedialokaal en de bibliotheek. Alle computers zijn uitgerust met internetverbinding. Studenten en docenten hebben ook de mogelijkheid om laptops en software aan te kopen aan voordelige tarieven via de AP Hogeschool. Het WIFi netwerk van de AP hogeschool is quasi overal beschikbaar op de campus.

Studenten en docenten krijgen via www.start.ap.be toegang tot alle digitale platformen van de AP Hogeschool:
•    E-campus: mogelijkheid om in te loggen van thuis uit op het netwerk van AP met alle beschikbare software;
•    Digitap: de elektronische leeromgeving van de hogeschool waar cursusmateriaal beschikbaar wordt gesteld en ook praktische informatie;
•    Asimut: uurroosters en reserveren van een lokaal voor zelfstudie.
•    Webmail: alle studenten en docenten hebben een AP-mail adres en krijgen via deze link toegang tot hun webmail account
•    iBamaflex: een student kan hier zijn persoonlijk studentendossier raadplegen, zijn toetredingsovereenkomst ondertekenen, leerkrediet consulteren, opleidingsprogramma samenstellen, examenresultaten bekijken, studiefiches bekijken,…
•    Bibliotheek en databanken: alle informatie over het gebruik van de diensten van de bibliotheken van AP en toegang tot de digitale databanken
•    ICTpedia: handleiding en artikels over het gebruik van ICT binnen de AP Hogeschool