Missie en visie - Educatieve opleidingen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Educatieve opleidingen
  • Index
  • Missie en visie

Missie en visie

Wij leiden professionele kunstenaars met een uitgesproken artistieke en pedagogische persoonlijkheid op... 

De lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen leiden gepassioneerde en geëngageerde talenten op tot teaching artists: unieke artistieke en pedagogische persoonlijkheden, die door professionele excellentie, creativiteit en knowhow, reflectieve en communicatieve competenties een actieve rol kunnen opnemen in het lokale en internationale artistieke landschap, in het onderwijs, de kunsteducatieve sector en de samenleving. 

... door excellent onderwijs op maat 

Elke student zal zich binnen de opleiding profileren naar hoge artistieke en artistiek-pedagogische norm. Een gerenommeerd en gespecialiseerd docentenkorps zorgt voor een geïndividualiseerde coaching binnen de verschillende specialisaties, met oog voor de individuele noden en wensen van elke student. Een brede basis aan artistieke, didactische en algemeen culturele competenties, in zowel theoretische als praktijkgerichte contexten, leidt tot het meesterschap. 

... met een kritische en open blik 

De student van de lerarenopleidingen onderscheiden zich door bevlogenheid binnen verschillende focussen: constante ontwikkeling van het eigen artistieke parcours, expertise binnen kunstonderwijs als teaching artist met een duidelijke visie en een breed maatschappelijk engagement voor de socio-artistieke praktijk en bijzondere doelgroepen. Het onderzoek in de kunsten wordt hierbij gelinkt aan de artistieke praxis, aan onderwijs in en door de kunsten, aan vernieuwing en creativiteit en aan de verwevenheid van deze elementen. Door de regelmatige actualisatie van het studieaanbod en interactie met het werkveld speelt de opleiding bovendien in op de artistieke, (socio-)culturele, pedagogisch-didactische, economische en maatschappelijke evoluties in het professionele landschap. 

... in een internationale en grootstedelijke context 

Door hun opleiding te situeren binnen een professionele context, stimuleren we studenten om zich actief te profileren binnen het actuele internationale, lokale en grootstedelijke werkveld. De unieke Kunstcampuswerking met deSingel, de inbedding in de AP-Hogeschool, de samenhang met de andere opleidingen en de vele (inter)nationale en lokale partnerships zorgen hierbij voor uitzonderlijke opportuniteiten die optimaal worden benut binnen de opleiding als entiteit, maar ook voor elke unieke student. 

In deze missie staat de link tussen de artistieke en de onderwijspraktijk centraal: de Teaching Artist verbindt beide praktijken, zoals ook in onderstaande figuur duidelijk wordt. 

Teaching Artist