Review bacheloropleiding Dans “forward-thinking and ahead of the curve” | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • News
  • Review bacheloropleiding Dans “forward-thinking and ahead of the curve”

Review bacheloropleiding Dans “forward-thinking and ahead of the curve”

In maart 2021 werd de bacheloropleiding Dans grondig tegen het licht gehouden via het auditbureau MusiQuE. Een internationaal panel uit het werkveld en het hoger artistiek onderwijs screende de opleiding met specifieke aandacht voor het onderwijsbeleid en de heersende kwaliteitscultuur.  Gedurende twee dagen voerden zij strak geregisseerde online gesprekken met tal van betrokkenen bij de opleiding en kenden op basis hiervan een uitermate positieve beoordeling aan de opleiding toe.


De conclusie las als een lofzang voor de artistieke staf, de docenten en de studenten: “The Bachelor Dance is forward-thinking and ahead of the curve. The review team felt it deserves to be better known outside its immediate context and this could be achieved by working more strategically with international partners. The review team will watch with interest the development of its strong inclusion and diversity-led agenda. We wish the programme well.”
We zijn dan ook bijzonder trots dat we het volledige rapport mogen delen met u.

 

“Its work in the area of dance inclusion and diversity is exemplary.”

 

Een inspirerende opleiding

Voor een externe audit wordt een jury van gelijken aangesteld. Die bestond deze keer uit Samuel Wuersten (hoofd Bachelor & Master Dans, Zürich University of the Arts), Rasmus Ölme (docent en hoofd Bachelor Dans, Danish National School of Performing Arts), Izah Hankammer (professioneel danser en studente Dans, Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en Celia Duffy (docent en onderzoeker, Royal Conservatoire of Schotland).
Ze prezen onder andere het ongelofelijke engagement van alle stakeholders en wezen erop dat studenten vooral de feedbackmomenten, de communicatie en hun eigen rol in het artistieke proces enorm waarderen. De jury zag ook een duidelijk, doordachte en ambitieuze visie met bijzondere aandacht voor maatschappelijk engagement en diversiteit en de hoge mate van betrokkenheid van alle stakeholders en stelden dat de holistische aanpak als voorbeeld kon dienen voor andere opleidingen: “Its work in the area of dance inclusion and diversity is exemplary.”
Het review team stelde dat ze een positieve, energieke en inspirerende omgeving hadden gezien, waarin de wil om te leren een vanzelfsprekendheid is, mede dankzij de artistieke staf, die door hun genuanceerde kijk op onderwijspraktijk binnen de dansopleiding een plek kon creëren waar alle betrokkenen, studenten en staf, veilig en vrij zijn om te groeien in hun vak.

 

“Wie als danser afstudeert aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is meer dan enkel technisch geschoold. We verwachten van onze studenten dat ze hun rol kunnen opnemen in het artistiek proces en straks hun plaats vinden als kunstenaar in onze hedendaagse maatschappij.”

 

Een mooie toekomst

De jury gaf aan benieuwd te zijn waarheen de groeiende ambitie van de opleiding uiteindelijk zal leiden. Internationalisering en de uitbreiding van het aantal dansstudio’s staan alvast op de planning. Verder is het voor Natalie Gordon en Nienke Reehorst, de artistieke staf van de opleiding, van groot belang dat er blijvend gebouwd wordt op de stevige fundamenten die er vandaag liggen: “Wie als danser afstudeert aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is meer dan enkel technisch geschoold. We verwachten van onze studenten dat ze hun rol kunnen opnemen in het artistiek proces en straks hun plaats vinden als kunstenaar in onze hedendaagse maatschappij.”

 

"We hebben een positieve, energieke en inspirerende omgeving gezien, waarin de wil om te leren een vanzelfsprekendheid is, mede dankzij de artistieke staf, die door hun genuanceerde kijk op onderwijspraktijk binnen de dansopleiding een plek kon creëren waar alle betrokkenen, studenten en staf, veilig en vrij zijn om te groeien in hun vak."

 

Opleidingsbeoordeling

Conform de wetgeving van het Vlaams ministerie van Onderwijs doorloopt AP Hogeschool elke zes jaar een instellingsreview met specifieke focus op de regie van de onderwijskwaliteit. Een onderdeel van deze regie vormt de screening van de kunstopleidingen op hun conformiteit met de Europese standaarden en richtlijnen voor het hoger onderwijs (ESG, 2015). De Schools of Arts besteden dit uit aan een extern auditbureau.
Aan de opleidingsbeoordeling in maart 2021 ging een intens proces van kritische reflectie vooraf, waarbij studenten, docenten, gastdocenten, alumni en artistieke staf actief betrokken werden. Het resulteerde in een zelfevaluatierapport dat het uitgangspunt vormde voor de audit. Centraal in de zelfevaluatie stonden de visie & ambitie van de opleiding, de vormgeving van het onderwijsproject inclusief studenten- en docentenprofiel en de behaalde resultaten. Daarnaast was er aandacht voor de afstemming van de algehele administratieve en organisatorische omkadering van de opleiding.

 

📷 © Boris Bruegel