Body and Material Reinvented | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Onderzoeksgroep
  • Body and Material Reinvented

Body and Material Reinvented

 

BEKNOPTE HISTORIEK

De onderzoeksgroep Body and Material Reinvented werd in 2015 opgericht als een cluster van individuele projecten over lichaams-, materiaal-, technische- en ambachtelijke vraagstellingen. Wij zijn exponentieel gegroeid en hebben gemiddeld een 20-tal leden, die recent onderzoek deden, momenteel onderzoek doen, of binnenkort een artistiek onderzoek starten. Sinds 2019 werken we aan een driejarig actieplan vanuit de sterke aandrang om elkaars onderzoeksprojecten beter te leren kennen en om de krachten te bundelen door gezamenlijke actie. In 2020 startten we met een teambuildingproces en het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen. In september- oktober 2021 zullen drie open laboratoriumweken onze zichtbaarheid in de Academie vergroten, met onder meer de inhuldiging van een langlopende referentie-installatie in de Academiebibliotheek. In 2022 zal dit alles culmineren in een gedrukte publicatie, bedoeld om wijd verspreid te worden. Gedurende de afgelopen zes jaar werd Body and Material Reinvented enerzijds gekenmerkt door een sterke openheid en thematische diversiteit, een breed spectrum van interdisciplinair artistiek onderzoek vertrekkend vanuit lichaams- of materiegerichte vragen. Anderzijds werden onze thema’s geleidelijk steeds diepgaander maatschappelijk, soms zelfs socio-politiek verankerd. Wij beschouwen dit heden als een onlosmakelijk deel van onze groepsidentiteit, die gekoesterd moet worden.
Lees meer hier.

RELEVANTE THEORETISCHE CONTEXT

‘Lichaam’ en ‘materiaal’ vormen de laatste decennia de epicentra van stormachtige debatten en baanbrekende onderzoeken. Wat bij de oprichting van de onderzoeksgroep duidelijk omlijnde begrippen leken, zijn de noties ‘body’ en ‘material’ heden sterk geproblematiseerd en onderhevig aan zeer uiteenlopende vertogen, interpretaties en speculaties. Culturele studies en feminisme maakten het lichaam tot inzet van grensverleggend discours over representatie, gender, etniciteit en culturele identiteit. Tegelijk ontwikkelden kunstenaars nieuwe theorieën over collectivisme, met noties als ‘het sociale lichaam’ en ‘sociale plastiek’ als centrale begrippen. Aan het begin van de 21ste eeuw maakten het posthumanisme en theorievorming rond het Antropoceen hun opwachting. Deze stromingen, die vormen van antropocentrisme en universalisme bekritiseren, stellen de centrale en superieure plaats van de mens binnen de schepping grondig in vraag. Ook maakte het New Materialism zijn opwachting, met verstrekkende gevolgen voor onze perceptie van materie, creatie en belichaming (‘embodiment’).

ONZE MISSIE EN VISIE

Tegen deze turbulente achtergrond benoemt Body and Material Reinvented voor de jaren 2021-2024 de inhoudelijke speerpunten waarmee we ons als onderzoeksgroep profileren. Dit zijn de thema’s waarmee wij expliciet naar buiten treden en aansluiting zoeken bij actuele kwesties en debatten binnen de samenleving en de kunstwereld. Wij willen onderzoekers aantrekken en ondersteunen die hun artistiek onderzoek concentreren op:

  1. Vormen van sociaal-maatschappelijke samenhorigheid, mondiale verbondenheid en ecologische samenhang. Hedendaagse artistieke strategieën met een sterk geëngageerd of activistisch karakter waarbij sociaal ecologische vraagstukken, de ‘commons’, zingeving en rituelen een rol spelen.
  2. Nieuwe opvattingen over materie en belichaming (‘embodiment’), gevoed door het Posthumanisme en het New Materialism, stromingen die mutualisme en ethiek verder laten reiken dan de mensheid. Nieuwe, vitalistische, inclusieve wereldbeelden, methodologieën en ontologieën waaraan “all the animate and inanimate makers of the world, including people” deelnemen.
  3. Actieve bijdragen aan onze positionering als een laboratorium voor kritisch, interdisciplinair onderzoek naar duurzame alternatieven voor de toekomst, waar artistieke en uiteenlopende wetenschappelijke manieren van kennisproductie samen met andere onderzoeksgebieden optreden.

HOE EN WANNEER KAN JE ONS CONTACTEREN

Body and Material Reinvented houdt vast aan communicatie, overleg en lange termijn relaties. Eer je door ons ondersteund kan worden voor een onderzoeksaanvraag, adviseren wij je dringend om gedurende minimaal 6 maanden een band met ons op te bouwen.

Contact: Roel Arkesteijn - roel.arkesteijn@ap.be

ONDERZOEKSLEDEN

Momenteel: Andrea Cammarosano (mode), Giulia Cauti (kostuumontwerp en performance), Anton Cotteleer (beeldhouwkunst), Eline De Clercq (schilderkunst en ecokunst), Mahmoud Saleh Mohammadi (insitu3 en artivisme), Chris Snik (kostuumontwerp), Edu Tarin (juweelontwerp) Vivi Touloumidi (juweelontwerp), Karel Tuytschaever (performance), Bart Van Dijck (beeldhouwkunst), Xuanlin Wang (kostuumontwerp en performance)

Recent actief: Nicolas Baeyens (beeldhouwkunst), Ines Ballesteros and Michela dal Brollo (in situ3), Janna Beck (grafisch ontwerp), Ellen De Meutter (schilderkunst), Adam Galach (in situ3), Anna Godzina (in situ3), Karin Hansen (schilderkunst), Athar Jaber (beeldhouwkunst), Valentine Kempynck (kostuumontwerp), Renata Lamenza and Stefania Assandri (performance en kostuumontwerp), Lavinia Rossetti (juweelontwerp), Lies Van Assche (kostuumontwerp), Wim Wauman (fotografie en installatiekunst)

Samenwerkingen: Jo Caimo en Vincent Van Dijck (Samenschool), Adrijana Gvozdenovic en Vijai Patchineelam (coaching), Elisa Zuppini (dance coaching), Caroline Dumalin, Jean Bernard Koeman, Zeynep Kubat en Nat Muller (critical friends)

Coördinator tot 2022: Ria De Boodt
Coördinator vanaf 2022: Roel Arkesteijn

ARCHIEF OP YOUTUBE

Herbekijk opnamen van Body and Material Reinvented activiteiten op YouTube

 

(Foto door Roel Arkesteijn)