The Boot and The Face | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • The Boot and The Face

The Boot and The Face

The Boot and The Face wil uitlichten hoe de ‘ecologie van de angst’ (Mike Davis) binnensluipt in onze dagelijks leven. En welke pogingen we als individu in onze controlemaatschappij ondernemen om ons te beschermen tegen (on)bekende bedreigingen. Charlotte Lybeer wil onderzoeken hoe abstracte concepten als veiligheid, preventie en begrenzing in een fotografische serie verbeeld kunnen worden.

Daarnaast wil het project bevragen wat momenteel als een bedreiging wordt beschouwd. En wat daarin de rol van het medium ‘fotografie’ kan zijn (invloed van media, bewakingscamera’s, snelheid en toestroom van beelden,…).

Het onderwerp zijn groepen die op een of andere manier aan het zicht onttrokken zijn. Vaak omdat ze bewust voor het publiek worden afgeschermd, omdat niemand ervan weet, of er geen aandacht aan geeft. Het belang van de positie van de fotograaf benadrukt het onderscheid tussen diegene die wel en diegene die juist geen toegang hebben. Uitgangspunt van het project is de kracht van de sociaal-documentaire fotograaf om het geheime en verborgene te tonen.

ONDERZOEKER(S)