GrowingGifs 2.0 | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • GrowingGifs 2.0

GrowingGifs 2.0

GrowingGifs 2.0 bouwt verder op het onderzoeksproject GrowingGifs. Hierin worden de mogelijkheden van nieuwe media en technologie onderzocht als uitbreiding op de klassieke ‘artist toolbox’ binnen het metier van modeltekenen.

De voorbije twee jaar is het onderzoek geëvolueerd van een eerste tekenexperiment met frame-by-frame modeltekeningen op wacom-tablets naar een “live drawing performance”-tool, waarbij verschillende kunstenaars collaboratief tekenen. De artistieke expressiemogelijkheden werden uitgebreid en de artistieke beeldtaal evolueerde van uitgewerkte modeltekeningen naar een vluchtigere, grafische beeldtaal. 

Al snel werd duidelijk dat we met dit onderzoek een uiterst interessant kader creëren voor spontane artistieke improvisaties. Tijdens het live tekenen ontstaat er een soort jamsessie, een trance van vrije associaties en intuïtieve interactie met andere kunstenaars, vergelijkbaar met deze van jazzmuzikanten waarbij er à la minute creatieve en spontane beslissingen genomen worden.
Voor GrowingGifs 2.0 wordt gefocust op vormen van interactie: hoe kan de interactie tussen twee of meerdere tekenaars, tussen mens en machine, tussen machine en machine, tussen tekenaar en publiek en interactie met de publieke ruimte geoptimaliseerd worden?

In een reeks van experimenten, try-outs en live performances gaan we op basis van trial-and-error op zoek naar de meest interessante vormen van interactie en wordt telkens verder gebouwd op de nieuwe bevindingen.

ONDERZOEKER(S)