One space becoming another | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • One space becoming another

One space becoming another

‘One space becoming another’ focust op het belang en de urgentie van drukwerk als mogelijk medium en middel om ruimte te genereren en dialoog te creëren. Het raakt aan onderwerpen als de ontwikkeling van het publieke discours door middel van artistieke praktijken, en de publicatie als “draagbare, gastvrije artist-run space”.

Dit project ligt in het verlengde van het eenjarige onderzoeksproject ‘Becoming a space’ en kijkt naar de korte geschiedenis van de ‘Pink House-press’, opgestart door Ersi Varveri en Gijs Waterschoot binnen de activiteiten van de artist-run space Pink House. Het tracht een platform te zijn waar collectieve manieren van werken en leven verder worden verkend en waar mogelijkheden worden onderzocht om activiteiten te documenteren, over te brengen en te publiceren in een potentieel archief.

‘Pink House-press’ plaatste “self publishing” centraal in haar activiteiten en programmering en transformeerde het publiceren tot een procesmatige en collectieve praktijk. In februari 2020 verlieten Varveri en Waterschoot het Pink House. Sindsdien werken ze verder zonder stabiele uitvalsbasis waardoor ze nieuwe mogelijkheden kunnen bekijken en op zoek gaan naar een nog te definiëren artist-run space. 

Vanuit deze nieuwe situatie stelt onderzoeker Varveri zichzelf een aantal fundamentele vragen. Hebben we eigenlijk nog een stabiele thuisbasis nodig om onze activiteiten te huisvesten? En zo niet, hoe kunnen we ons werk voortzetten binnen een mobiele, nomadische context? Hoe functioneert gastvrijheid in een situatie zonder fysiek gebouw? Kunnen we de zelf-gepubliceerde/zelfgemaakte “zine” beschouwen als een “draagbare, gastvrije artist-run space”? Wat is de rol van onderwijs in dit proces? Hoe verhouden we ons tot grotere instellingen zoals academies, musea, kunstencentra of bibliotheken en tot andere publieke domeinen in onze samenleving? Wat voor soort “openbare momenten” zoeken we om echte dialoog en uitwisseling te creëren? 

Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking met Gijs Waterschoot (beeldend kunstenaar, Antwerpen).

ersivarveri.com/how-to-become-________/ 

the-pink-house.wixsite.com/pinkhouse/publications
 

ONDERZOEKER(S)