Projecten - Educatieve opleidingen Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Educatieve opleidingen
  • Educatieve master Muziek
  • Index
  • Projecten

Projecten

1. Educatief project

Educatief project is een bijzondere vorm van stage waarbij de student tijdens de inleidende lessen het kunsteducatieve veld en methodieken voor kunsteducatie leert kennen. Vervolgens zet de student (al dan niet samen met collega-studenten en eventueel domeinoverschrijdend) een educatief project op poten met een specifieke doelgroep buiten het reguliere kunstonderwijs (geen onderwijs in de kunsten, maar onderwijs met de kunsten).

2. Art Educator in Residence

Art Educator in Residence is een talentontwikkelingsprogramma dat gecreëerd is samen met Musica, de lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en DE SINGEL. Jonge kunstenaars uit de specifieke lerarenopleidingen dans, drama en muziek van het KCA krijgen, binnen het opleidingsonderdeel Educatief Project, ondersteuning om nieuwe formats voor kunsteducatie en publieksparticipatie te ontwikkelen. Het programma richt zich op talentvolle kunststudenten met innovatieve ideeën inzake kunsteducatie. De samenwerking met DE SINGEL garandeert visibiliteit voor de geselecteerde projecten.

De partners streven ernaar om deze residentiële werking op termijn te laten uitgroeien tot een kwaliteitslabel voor jonge kunsteducatoren. De drie partners engageren zich om het project onder de noemer ‘Art Educator in Residence’ in een exclusieve samenwerking uit te voeren en bekend te maken.

3. Oujda

In 2017 startte de Specifieke Lerarenopleiding Muziek een projectgerichte samenwerking op met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Hoboken. In het kader van de instrumentstage binnen de opleiding trok deze Vlaamse delegatie naar het Conservatoire Régional d’Oujda in Marokko om daar gedurende een aantal dagen een reeks intensieve workshops te geven aan de leerlingen. Daarbij worden de studenten uitgedaagd om in een totaal nieuwe omgeving en in een andere taal hun pedagogische training uit de cursussen vakdidactiek initiatie, AMV/AMC en groepsmusiceren in de praktijk om te zetten. Gecombineerd met instrumentgerichte toepassingen voor piano, saxofoon, percussie en gitaar, werken ze lessen uit met alternatieve werkvormen en lesinhouden rond creativiteit voor een enthousiast publiek van Marokkaanse kinderen van 6 tot 18 jaar. Tezelfdertijd worden ze door de plaatselijke lesgevers geïntroduceerd in Arabische muziek en boksen ze gezamenlijk op enkele dagen tijd een klein Noord-Zuid-concert in elkaar, verzorgd door leerlingen, studenten en docenten. Een intensieve en onvergetelijke ervaring voor onze studenten!

4. Compositie/Choreografie

In het opleidingsonderdeel compositie/choreografie worden een aantal denk- en werkwijzen aangeboden om op een originele, dynamische manier met choreografie om te gaan. Tijdens een lichtworkshop leren studenten onder begeleiding van een theatertechnicus een lichtplan maken in functie van hun choreografie. De studenten compositie/choreografie organiseren als examen hun eigen voorstelling. Deze voorstelling wordt gecreëerd met dansers die ze zelf uitkiezen en waarmee ze een choreografisch proces aangaan. Deze dansers komen van verschillende doelgroepen en achtergronden en hebben verschillende technische mogelijkheden. De bedoeling is dat tijdens deze voorstelling alle verworven competenties van de cursus Compositie/Choreografie worden getoond.