Studium Generale 2021-2022 thema HOOP | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Index
  • Studium Generale 2021-2022 thema HOOP

Studium Generale 2021-2022 thema HOOP

Als we de media mogen geloven, lijkt het of er vandaag nog weinig is om hoopvol over te zijn. Epidemiologische, sociale en financiële crisissen volgen elkaar in sneltempo op en voorspellingen over de toekomst van onze planeet zijn allerminst positief. Waar de industrialisering ons in de vorige eeuw nog welvaart bracht, zien we vandaag vooral de negatieve gevolgen ervan in de vorm van massaconsumptie en ecologische roofbouw. Bovendien lijkt de gevestigde wereldorde niet opgewassen tegen de uitdagingen van onze samenleving vandaag. 

Toch zijn er ook heel wat andere, positieve, verhalen. Hoopgevende praktijken, vaak gegroeid vanuit burgerinitiatieven en voortgestuwd door een gedeeld ideaal. Voorbeelden die ons tonen hoe een duurzamere landbouw- en energievoorziening mogelijk is. Hoe onderwijs en gezondheidszorg beter kunnen inspelen op de noden van een diverse, inclusieve maatschappij. Of hoe het herdenken van politieke en economische systemen kan leiden tot een faire verdeling van rijkdommen. Hoop is in die context geen utopie of naïef geloof in een onbereikbaar ideaal, maar een concrete praktijk. Deze verhalen tonen ons dat positieve veranderingen, hoe klein ook, een groot verschil kunnen maken.

In de lezingenreeks Studium Generale van 2021-22 nodigt AP Hogeschool 10 markante sprekers uit om het thema hoop vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Wat betekent de kracht van hoop in onze psyché? Hoe bevrijden we ons van cynisme en een gevoel van machteloosheid? En welke antwoorden kunnen we formuleren op de problemen die zich vandaag en in de toekomst stellen?

Programma

Dinsdag 12 oktober 2021 Bleri Llhesi - De kracht van hoop

Dinsdag 26 oktober 2021 The Global Politics of Hope - Resistance and Critique beyond Destruction - Ana Cecilia Dinerstein (ENG, online)

Dinsdag 9 November 2021 The Future is Unwritten - Serge De Gheldere (ENG)

Dinsdag 23 november 2021 HOU VAST, een warm pleidooi voor een positieve attitude en meer engagement naar jongeren - Ingrid De Jonghe

Dinsdag 7 december 2021 Changemangement in organisaties - Hildegard Hermans

Dinsdag 8 februari 2022 Vuur voor een nieuwe vooruitgang - Mohamed Ridouani

Dinsdag 15 februari 2021 Opera als kunstvorm van de hoop - Jan Vandenhouwe

Dinsdag 15 maart 2022 New rituals for new times Barbara Raes (ENG)

Dinsdag 29 maart 2022 Africa on the crossroads - Loïc De Cannière (ENG)

Dinsdag 19 april 2022 Is er hoop voor de kinder- en jeugdpsychiatrie? - Peter Adriaenssens

 

Inschrijven voor de lezingen is verplicht. Registreer je via deze pagina.

 

Meer over de lezingenreeks

De lezingenreeks Studium Generale handelt jaarlijks rond een specifiek, maatschappelijk relevant thema. We strikten tien sprekers uit binnen- of buitenland en nodigen hen uit het woord te nemen en hun persoonlijke ervaringen, bevindingen en bedenkingen rond het thema en hun visie op de toekomst te delen met het publiek. Met deze lezingenreeks wil AP Hogeschool deelnemers stimuleren om te reflecteren over actuele vragen. Interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie staan daarbij voorop.

De lezingen zijn mits reservatie gratis toegankelijk en kunnen in het Nederlands of Engels doorgaan. Na elke lezing volgt een kort debat met het publiek in de zaal. Alle lezingen vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Lees meer op http://www.ap.be/studium-generale.