wellbeing: Open werkgroep | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Open werkgroep

Open werkgroep

Als school hechten we belang aan een cultuur van open dialoog. We installeerden daarom de officiële werkgroep wellbeing voor en door studenten, docenten en medewerkers van KCA. Deze groep voert het gesprek rond welzijn en diversiteit, adviseert het beleid van de school en werkt ook zelf acties uit.

De overkoepelende klankbordgroep komt ongeveer drie keer per jaar samen. Iedereen is steeds welkom om aan deze gespreksmomenten deel te nemen.

Er zijn ook een aantal subwerkgroepen. Die subwerkgroepen komen doorheen het academiejaar samen om acties uit te werken en het gesprek rond welzijn en diversiteit verder te voeren. Je kan vrijblijvend deelnemen aan de werkgroepen, je bent ook eenmalig meer dan welkom. 

  • Gedragscode: deze werkgroep focust op de gedragscode die elk jaar herzien wordt met iedereen die wil meewerken. Daarnaast wordt er nagedacht over hoe er meer bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag gecreëerd kan worden, wat de meldingsprocedures zijn, … Heb je iets aan te kaarten, een inspirerend voorbeeld, werk je graag mee…? Dan ben je hier op de juiste plek. 
  • Diversiteit en inclusie: deze werkgroep neemt initiatieven om KCA meer inclusief te maken, op verschillende vlakken (van socio-economische diversiteit over validisme tot genderinclusief sanitair). Wil je meewerken aan een actie, iets aankaarten, vind je dat er een gesprek over een bepaald thema nodig is, …? Dan ben je hier op de juiste plek. 
  • Teaching @ KCA: deze werkgroep richt zich specifiek op de noden van docenten aan het conservatorium. Nood aan vorming, ideeën voor evaluatievormen, vragen over je contract, …? Dan ben je hier op de juiste plek. 
  • Working @ KCA: deze werkgroep richt zich specifiek op de noden van alle andere werknemers op het conservatorium. Vragen over werklast, veilige gesprekscultuur, vergadervormen, …? Dan ben je hier op de juiste plek. 
     

Contact: wellbeing.kca@ap.be