After graduation - associate degree of education specialisation dance | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Royal Conservatoire Antwerp
  • Music and Performing Arts & Education
  • Educatief graduaat Leraar Dans
  • After graduation

After graduation

During the associate degree of education, specialisation Dance you will develop a personal teaching style. You will know how to create an enjoyable, safe and productive learning context within various educational settings in both structured educational environments and social artistic contexts. You will learn how to share your vision as an inspiring Teaching Artist.

What we offer our alumni:

If you graduated from the Royal Conservatoire Antwerp, the former Herman Teirlinck Institute, Studio Herman Teirlinck or Higher Institute of Dance, then you belong to our alumni. The Royal Conservatoire Antwerp cherishes its alumni and likes to keep in touch. Alumni can enter or update their data through this form. Then through our facebook alumni group you can post about your own artistic activities, tag friends and yourself in photos and search for classmates or an artistic collaborator for a project. 

📷 © Rudy Carlier

Aanbod aan alumni

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen koestert zijn alumni en houdt graag contact met hen. Alumni kunnen via dit formulier hun gegevens invoeren of updaten.

Afgestudeerd zijn aan een van onze opleidingen, betekent dat je:

  • gratis de masterclasses kan bijwonen die georganiseerd worden door het conservatorium (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Via de kalender vind je steeds een overzicht van de aankomende masterclasses.
  • tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar van afstuderen gratis (gewoon) lid blijft van vzw Bolster.
  • levenslang gratis lid blijft van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium (uitleengeld moet wel betaald worden).

We hopen dat je ook ons blijvend informeert over je verdere artistieke prestaties via communicatie.kca@ap.be en dat we je regelmatig mogen begroeten op onze activiteiten.

Alumni netwerk op Facebook 

Ben je afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, het voormalig Herman Teirlinck Instituut, Studio Herman Teirlinck of Hoger Instituut voor Dans dan behoor je tot onze alumni. Voel je vrij om te posten over je artistieke bezigheden, jezelf en je vrienden te taggen in foto's, klasgenoten te zoeken en herinneringen op te halen. Heb je nood aan een artistieke kompaan voor een bepaald project, dan vind je hier misschien wie je zoekt.
Naar de alumnigroep

Onderzoeken

Alumni en docenten kunnen in het kader van een onderzoeksproject hun artistieke praxis bevragen en verrijken. Binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen kan je een onderzoeksproject aangaan of een Doctoraat in de Kunsten behalen.