Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Over onderzoek

Over onderzoek

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen geven in nauwe samenwerking vorm aan hun onderzoeksbeleid.

Onderzoek in de kunsten definiëren we als kennisverleggend artistiek onderzoek, dat getoetst kan worden in een dialoog met peers. De essentie van het onderzoek is artistiek. Enerzijds komen de onderzoeksvragen tot stand door een explicitering van de onderzoeksdimensie die in de praktijk van een kunstenaar (en in de kunstopleidingen) vanouds al aanwezig is, anderzijds beïnvloedt het onderzoeksproces ook die artistieke praxis zelf en neemt de output op zijn minst gedeeltelijk een artistieke vorm aan. De band tussen onderzoek en artistieke praktijk wordt bewaakt door de onderzoeksraad. Daarnaast staat deze in voor het uittekenen van onderzoeksgroepen waarbinnen het onderzoek kan plaatsvinden.

Onderzoek in de kunsten moet tot een verruiming van de kennis leiden. De artistieke praktijk staat nooit los van een zoektocht naar de materialen, trajecten en kennis eigen aan de artistieke discipline. Deze zoektocht wordt onderzoek wanneer kunstenaars deze materialen, trajecten en kennis kritisch exploreren en bewust in vraag stellen. Artistiek onderzoek streeft naar het ontsluiten van impliciete kennis en naar het leggen van verbanden tussen die impliciete kennis en de expliciete artistieke praktijk. De artistieke ervaringsgerichte benadering wordt door middel van onderzoek geconfronteerd met de noodzaak om die verbanden te articuleren, situeren, expliciteren en contextualiseren. Op die manier wordt aan de artistieke praxis een reflexieve component gekoppeld.

Met artistiek onderzoek willen we nieuwe wegen aftasten. Naast het onderzoek in de kunsten is er evenzeer ruimte voor onderzoek voor de kunsten (in de vorm van samenwerkingen tussen kunstenaars en andere onderzoekers) en onderzoek over de kunsten (dat zowel door academische als door artistieke onderzoekers kan worden uitgevoerd). Wanneer het onderzoek in, met, en over de kunsten samenkomt, ontstaan vaak boeiende kruisbestuivingen.

Het streven naar de integratie van artistieke praktijk en onderzoek is aanwezig in het opleidingsprogramma: van bachelor over master tot doctorandus, van student tot docent. De wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling en beoefening van de kunsten wordt gezien als een belangrijk instrument om expertise te ontwikkelen en zowel het onderwijs als het onderzoek voortdurend te vernieuwen.

De onderzoeksactiviteiten kun je terugvinden in de Kalender, en je kunt het onderzoek aan de Schools of Arts ook volgen via de Art&Research Facebookpagina. Je kunt je ook inschrijven voor de Art&Research nieuwsbrief, via dit formulier.