Articulate | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Index
  • Articulate

Articulate

ARTICULATE | BAUHAUS 1 0 1
research days

Programma Academie
26 - 31 oktober 2020

Programma Conservatorium
11 - 13 november 2020


Kan artistiek onderzoek bijdragen aan het verbeelden van nieuwe perspectieven, nu onze manier van leven door elkaar wordt geschud?

Toen Walter Gropius 101 jaar geleden met Bauhaus een vernieuwende vorm van kunstonderwijs ontwikkelde, werd hij gedreven door de overtuiging dat de kunsten een maatschappelijke rol te spelen hadden in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Vandaag is het geen wereldoorlog die ons treft, maar de virale crisis wereldwijd werpt ons in een gelijkaardig momentum: de noodzaak om het oude te bevragen en het nieuwe te scheppen. Niet utopisch, maar met de middelen die we hebben.

BAUHAUS 1 0 1 is de vijfde editie van ARTICULATE, de jaarlijkse onderzoeksdagen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In deze editie reflecteren we over de mogelijkheden van het kunstonderwijs en -onderzoek in deze ontwrichte tijd. Hoe gaan we als Schools of Arts veerkrachtig en duurzaam om met de maatschappelijke ontwikkelingen? Wat kunnen kunstenaars en onderzoekers betekenen in het openen van nieuwe verbindingen tussen kunst en samenleving waar gesloten bubbels de norm worden? Hoe creëren we alternatieve artistieke modellen voor ontmoeting, creatie, reflectie, samenwerking, dialoog en meningsverschil, in de noodgedwongen transitie naar een minder fysieke en meer gecontroleerde dagelijkse werk- en leeromgeving?

ARTICULATE | BAUHAUS 1 0 1 is een moment van samen zoeken, tonen, ontmoeten en delen, een laboratorium waar de onderzoekers van onze Schools of Arts hun projecten – in welke fase ze zich ook bevinden – openstellen voor collega’s, studenten en een breder publiek. Dit gebeurt doorheen een programma van research classes, concerten, performances, lezingen, toonmomenten en werksessies. Naargelang de fase waarin het zich bevindt, heeft het onderzoek nood aan een diepere dialoog, een luidere weerklank of een langere nagalm. Sommige activiteiten richten zich daarom tot studenten of net tot een gespecialiseerd publiek van peers. Andere activiteiten verwelkomen een breder publiek van geïnteresseerden in onderzoek en de kunsten, van muziek over drama en dans tot de beeldende kunsten.

ARTICULATE | BAUHAUS 1 0 1 is geen kunsthistorische beschouwing, maar kijkt actief naar de toekomst. Het is een open uitnodiging om inspiratie te putten uit de verscheidenheid aan vormen, situaties en uitkomsten die de onderzoekers genereren tijdens hun artistieke proces aan onze Schools of Arts. Verwacht je aan een reeks fragiele en wonderlijke ontmoetingen met het vermogen van kunstenaars om - telkens opnieuw - de eigen praktijk en de positie ervan in de wereld te herdenken.