Art Brut, Dance and Disabilities | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Art Brut, Dance and Disabilities

Art Brut, Dance and Disabilities

Is het mogelijk om een Dans-Brut stijl te creëren als een fysieke taal?

Uitgaande van enkele premissen van de Art Brut en een combinatie van theoretisch en visueel materiaal zal ik een oeuvre opbouwen rond een inclusieve danspraktijk. Ik wil experimenteren, bepaalde gemeenschappelijke elementen observeren en toepassen (parcours, herhaling, patronen...) die in dit soort kunst gevonden worden en ze omzetten in een specifieke bewegingstaal. Met het doel om een "state of mind" te vertalen in choreografie en het lichaam te zien als een psycho-emotionele eenheid, zal ik deze elementen combineren met mijn fysieke vocabulaire die ik "The Monkey mind approach to movement" noem. Monkey mind verwijst naar de manier waarop onze gedachten chaotisch over elkaar schuiven en hoe we zoeken naar een mogelijke fysieke vertaling van deze toestand.

De praktische fase van het onderzoek zal worden gedaan samen met een gemengde groep van bewegers, met de nadruk op dansers met een verstandelijke beperking. Doorheen deze onderzoeksperiode verwacht ik mijn observaties en kennis te kunnen uitdagen door uit te zoeken welke systemen en wetmatigheden (voornamelijk in de beeldende kunst) kunnen worden vertaald naar andere artistieke vormen: dans, muziek, woorden... Hoe een bestaande set van regels kan worden getransformeerd en nieuwe mogelijke partituren kunnen worden gecreëerd en uitgeprobeerd. Ik zal op zoek gaan naar de mogelijke verbanden tussen het concept van ruwe kunst, fysieke expressie en beperkingen. Deze zullen me in staat stellen mijn choreografische aanpak te verruimen, in vraag te stellen en te openen; de lichamelijkheid, de structuur, de inhoud en de werkwijze ervan in samenwerking met de betrokken partners.

ONDERZOEKER(S)