THE DATING PROJECT_the game | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • THE DATING PROJECT_the game

THE DATING PROJECT_the game

‘THE DATING PROJECT_the game' is een vervolg op het 'THE DATING PROJECT'. Dit vorige project focuste op het opzetten van een laboratorium voor performatieve experimenten om de mogelijkheden van instructievideo's te onderzoeken als een middel om ontmoetingen tussen vreemden te choreograferen, en om de ethische kwesties rond toestemming, vertrouwen, agency en verantwoordelijkheid die met dergelijke opstellingen gepaard gaan, nader te bekijken.

‘THE DATING PROJECT_the game' richt zich op het ontrafelen van de vraag wie de regels van zulke ontmoetingen schrijft, en vanuit welke vooroordelen en aannames over de wereld ze geschreven worden. Zoals Langdon Winner stelt, zijn veel van de technologieën die we dagelijks gebruiken "almost invariably linked to specific ways of organizing power and authority". (1)

Het project zal een serie van vijf workshops behelsen met vijf verschillende doelgroepen waarin elke groep gevraagd zal worden om instructies, regels en protocollen voor ontmoetingen te schrijven, gebaseerd op hun eigen wereldbeeld. De vijf workshops vinden plaats in een verzorgingstehuis, een middelbare school, een amateurtheatergroep die werkt met acteurs met diverse etnische achtergronden, een inclusieve dansklas en een treinstation. Deze workshops zullen dienen als casestudy's bij het onderzoeken van de dominante verhalen die in deze ruimtes aanwezig zijn en van hoe participatieve processen deze verhalen opnieuw vorm kunnen geven, daarbij andere manieren aanbiedend om de ruimtes die we collectief bewonen te ervaren, en stemmen en perspectieven te belichten die gewoonlijk niet gehoord worden.

(1) Winner, Langdon. “Do Artefacts Have Politics?” in Daedalus, Vol. 109, No. 1, Modern Technology: Problem or Opportunity? (Winter, 1980), pp. 121-136).

ONDERZOEKER(S)