Publiek domein maken | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Publiek domein maken

Publiek domein maken

Dit onderzoek gaat er niet vanuit dat de publieke ruimte bestaat, maar wel dat deze voortdurend moet gemaakt en geactiveerd worden. Kunst kan daarbij een substantiële rol spelen.

Aan de hand van vier (historische) cases (‘good’ en ‘bad' practices) wordt nagegaan welke artistieke strategieën werken om publieke ruimte te genereren. Omdat het genereren van publieke ruimte niet enkel een artistieke zaak is, maar ook politieke en sociale consequenties kan hebben, is dit onderzoeksontwerp interdisciplinair.

Zowel kunstenaars, kunstwetenschappers als politiek filosofen en sociologen zullen zich in dialoog over dezelfde casussen buigen met het oog op het ontwikkelen van zowel hedendaags relevante artistieke praktijken (die ‘werken’) als vernieuwde theoretische inzichten.

Beeld: Pearls ©2012, Harry Gamboa Jr. performed door Virtual Vérité
l-r: Rogelio Acevedo, Jessica Rodriguez, Fabiola Torres, Antonio Vigil, Carribean Fragoza

ONDERZOEKER(S)