Mantle of the Expert | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Mantle of the Expert

Mantle of the Expert

Mantle of the Expert (MoE) is een methodiek waarbij leren en onderwijzen benaderd worden vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Drama fungeert in deze als leermiddel. MoE is een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces van jonge kinderen met als doel eindtermen en ontwikkelingsdoelen op een geïntegreerde (vakoverschrijdende) wijze te realiseren. Daarbij worden het eigenaarschap van de leerling (de regie over het eigen leren, de eigen verantwoordelijkheid), de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding gestimuleerd en gevalideerd. Het project MoE onderzoekt of deze methodiek van Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) indirect ook artistieke competenties ontwikkelt bij lagere schoolkinderen. Het project vertrekt immers vanuit de hypothese dat MoE het domein drama binnen de muzische vorming kan versterken. Een noodzaak gezien 49% van de basisscholen lager onderwijs niet aan de norm voldoet in het leergebied muzische vorming (Onderwijsspiegel 2016; rapport onderwijsinspectie). 
De onderzoeksvraag die het project stelt, luidt dus: ontwikkelt MoE indirect artistieke competenties in drama bij kinderen in het lager onderwijs in Vlaanderen? 

www.mantleoftheexpert.be
 

 

ONDERZOEKER(S)