Bolster | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Index
  • Node
  • vzw Bolster

vzw Bolster

Vzw Bolster steunt het talent van morgen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is voor elke getalenteerde jonge kunstenaar het pad naar het podium. Het biedt opleidingen aan in Dans, Drama en Muziek, aansluitende educatieve opleidingen en verschillende specialisatietrajecten. Deze combinatie van opleidingen is uniek in België. Docenten en ervaren podiumbeesten stimuleren en inspireren dansers, acteurs, woordkunstenaars en musici om uit te groeien tot flexibele, creatieve, wereldwijze en vakbekwame kunstenaars. Door kritische reflectie en multidisciplinaire samenwerking ontdekken ze hun artistieke identiteit met oog voor het werkveld.


De middelen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zijn echter te beperkt. Daarom werd in 2021 de vzw Bolster opgericht, een overkoepelende organisatie waarin zowel de doelstellingen van de voormalige Vrienden Conservatorium Antwerpen als de Stichting Conservatorium Antwerpen een plekje vonden. Beide organisaties verzamelden fondsen, zowel privégelden als sponsorgelden vanuit de bedrijfswereld. Deze opdracht zet Bolster nu verder, om de studenten van het Conservatorium het broodnodige duwtje in de rug te kunnen geven. Het Conservatorium Antwerpen streeft naar excellentie en Bolster wil en zal daar een belangrijke rol in spelen. Dat doet Bolster door studiebeurzen, masterclasses, stages en instrumenten en/of herstellingen te financieren en zijn schouders te zetten onder grote en kleine projecten. Bolster helpt ook bij het creëren van leer- en podiumkansen voor de 650 studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

 

Het Conservatorium in cijfers

  • Meer dan 650 studenten, waarvan ongeveer 40% buitenlandse studenten.
  • Een fantastisch team van 300 binnen- en buitenlandse docenten, stuk voor stuk professionele musici en podiumartiesten.
  • Een 40-tal masterclasses per jaar gefinancierd door externe partners en via Erasmusuitwisselingen.
  • Bijna 300 openbare voorstellingen en concerten per jaar.
  • Een onderwijsbegroting die voor 95% bestaat uit personeelskost, 4% voor werkingskosten en slechts 1% voor pedagogische investeringen en instrumenten, onontbeerlijk voor kwaliteitsvolle opleidingen.