Good report for Educational Master of Music and Performing Arts! | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Index
  • News
  • Good report for Educational Master of Music and Performing Arts!

Good report for Educational Master of Music and Performing Arts!

De Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werd afgelopen academiejaar beoordeeld door een commissie van NVAO (Nederlands-Vlaamse Onafhankelijke Accreditatieorganisatie). Zij ontmoetten een sterk docentenkorps met een doorwrochte visie en alumni die bijzonder gewaardeerd worden in het werkveld.


“De docenten vormen een hecht team met een passie voor onderwijs in de kunsten.” 

Verder stelde commissie vast dat het profiel van Teaching Artist perfect weergeeft wat de geïntegreerde master zou moeten zijn: “Het profiel speelt in op de verbreding van kunst en kunsteducatie in het werkveld en het werkveld herkent en erkent dit ook.”
De commissie vond dat het curriculum een sterke structuur heeft, maar dat studenten toch de ruimte krijgen een eigen visie te ontwikkelen over hun rol als teaching artist. Ze noemden de opleiding dan ook geen lerarenopleiding in een nieuw jasje, maar echt een nieuwe opleiding die een mooie innovatie in het conservatorium op gang heeft gebracht. 

Ook voor het onderzoeksluik waren de auditoren van VLAO erg positief. Ze zagen het aantal docenten met onderzoekservaring aanzienlijk groeien  en prezen de goede samenwerking met interne en externe onderzoeksnetwerken en onderzoeksgroepen die de noodzakelijk doorontwikkeling van de opleiding ondersteunen en voeden. 
De commissie stelde vast dat de opleiding een duidelijk toetsbeleid uitwerkte, met nadruk op toetsing als leermiddel, reflectie op de eigen professionele identiteit, peer feedback en zelfassessment.

De gesprekken die de commissie voerde met alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld gaf extra vertrouwen: de alumni zeggen dat ze de tools hebben om nieuwe en moeilijke situaties aan te kunnen en de werkveldvertegenwoordigers geven aan dat de afgestudeerden blijk geven van maatschappelijk engagement en een reflecterende houding. Ze brengen echt een nieuw profiel binnen in het kunstonderwijs. 

Ook het panelgesprek met het management gaf de commissie aan dat deze opleiding een mooi traject is. De werkpunten die werden aangestipt (een hoge werkdruk voor docenten en studenten en de spreidstand tussen het pedagogisch-didactische en het artistieke luik) worden ernstig genomen en het management geeft aan het profiel van de teaching artist en het geïntegreerde traject te zullen blijven omarmen en ondersteunen. 

Tenslotte voegde de commissie nog toe dat de geïntegreerde opleiding tot teaching artist een hoge maatschappelijk relevantie heeft. 
Het volledige rapport kun je nalezen op de website van NVAO
 

📷 Rudy Carlier