Kwaliteit Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Kwaliteit

Kwaliteit

Het systematisch nastreven van kwaliteitsonderwijs

Elke opleiding beantwoordt aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en in het bijzonder de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS).  
De Academie hanteert hiervoor een intern kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van de AP hogeschool. Met een waaier aan instrumenten op maat van het kunstonderwijs wordt de kwaliteit van elke opleiding ondersteund, gemonitord en geëvalueerd. Via data-analyse en benchmarking, via de opvolging van curriculumwijzigingen, via bevragingen en focusgesprekken met studenten, docenten, alumni en medewerkers kunnen opleidingen hun werking evalueren, optimaliseren en waarborgen. 

Daarnaast houden de Academie en haar opleidingen de vinger aan de pols door systematisch een externe blik te betrekken. Input in artistieke raad en artistieke staven geeft aanleiding tot het rijpen van nieuwe inzichten die bijdragen tot een kwaliteitsverbetering. 

De gevalideerde kwaliteit van elke opleiding

De Schools of Arts opteerden in overleg met AP hogeschool voor een evaluatie van de veelal meertalige artistieke opleidingen door externe beoordelaars met internationale ervaring op het kruisvlak van hoger kunstonderwijs en onderwijskwaliteit. Deze keuze biedt de meerwaarde van een internationale benchmarking en van een internationale erkenning via het kwaliteitslabel van de Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI). 
Elke opleiding wordt om de zes jaar via een VBI door een internationale commissie geëvalueerd aan de hand van de European Standards & Guidelines (ESG). De gehanteerde systematiek stelt de kwaliteitsontwikkeling van de opleiding centraal. Inzicht verwerven, verbeteracties stellen en kwaliteit borgen zijn daarbij kritische succesfactoren.

 

De gevalideerde kwaliteit van de hogeschool

Tijdens de Instellingsreview van AP Hogeschool (2017) evalueerde een internationale commissie de kwaliteit van het onderwijsbeleid op hogeschoolniveau en ging na of de instelling in staat was de kwaliteit van haar opleidingen ‘in eigen regie’ te borgen. De commissie beoordeelde de kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid positief, en ook het adviesrapport over de manier waarop AP de kwaliteit van haar opleidingen bewaakt is uitermate positief.

Lees hier het evaluatie- en adviesrapport van AP Hogeschool.