Vrije Kunsten - Vrije Grafiek | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Vrije Kunsten - Vrije Grafiek En Tekenkunst

Vrije Kunsten - Vrije Grafiek En Tekenkunst

In deze tijden van digitale dominantie in een snel veranderende wereld, keren veel kunstenaars terug naar de traagheid van het creatieve (re)productieproces en het tekenen. Anders dan zuiver digitale media bieden grafiek en print een uitdagende materiële component. De opleiding Vrije Grafiek en Tekenkunst verkent en verbindt beide werelden.

Enerzijds zijn er de traditionele technieken zoals hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en zeefdruk, anderzijds zijn er nieuwe ontwikkelingen in digitale en 3D-print. Met het oog op zowel traditionele als nieuwe druktechnieken, biedt Vrije Grafiek en Tekenkunst een innovatieve en veelzijdige opleiding aan.

Anders dan veel andere kunstvormen bieden analoog en digitaal drukken de mogelijkheid om ideeën en afbeeldingen te verspreiden via onder meer prenten, mutipels, kunstenaarsboeken, mail-art. Vrije grafiek en Tekenkunst is bij uitstek een communicatieve kunstvorm die veel mogelijkheden biedt, van luxueuze, handgebonden kunstenaarsboeken tot goedkope Xerox-zines. De specifieke eigenschappen van print en grafiek stimuleren een persoonlijke beeldtaal, met uitdrukkingsvormen waar andere kunsten minder vlot mee in aanraking komen.

In de opleiding Vrije Grafiek en Tekenkunst staat het atelier centraal als plaats van uitwisseling en samenwerking. Een team van docenten, allen kunstenaars met een grafische expertise, begeleidt de student in de ontwikkeling naar een persoonlijke artistieke praktijk.

Tekenen vormt daarbij de rode draad; het schetsboek fungeert als motor. De tekening kan bewegen tussen notitie, schets, voorstudie en autonoom werk. Ze stelt, net als grafiek, voortdurend haar plaats in de kunst en in de wereld in vraag. Daarom besteden we ook ruim aandacht aan de collectieve dimensies van de grafische praktijk. De theoretische omkadering omvat onderzoeksmethodiek, kunstgeschiedenis, kunsttheorie en disciplinespecifieke vakken.

Onder deskundige begeleiding ontwikkelt de student een eigen beeldtaal die zich door contact met professionals uit verschillende artistieke disciplines verder kan ontplooien. Als academische master Vrije Grafiek en Tekenkunst profileert de student zich als een autonoom beeldend kunstenaar of gaat samenwerkingsverbanden aan rond drukken, uitgeven en gerelateerde activiteiten.