Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Track Report

Track Report

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen streeft niet enkel naar het verstrekken van excellent hoger beeldend kunstonderwijs, maar wil zich als kennisinstelling ook duidelijk profileren op het gebied van artistiek onderzoek. Artistiek onderzoek vertrekt van een probleemstelling die gerelateerd is aan de artistieke praktijk. Het expliciteert zijn eigen positie in de context van het betrokken vakgebied en de daarbinnen gangbare benaderingswijzen. Het onderzoek leidt tot vernieuwende (artistieke, soms ook theoretische en/of methodologische) inzichten die bediscussieerd kunnen worden in een dialoog met peers. track report is een online tijdschrift dat niet enkel rapporteert over de vooruitgang van de diverse onderzoeksprojecten en de publicatie van track report cahiers, maar dat deze onderzoeksprojecten ook wil linken aan andere activiteiten binnen de Academie enerzijds en aan actuele thema’s anderzijds.

In 2008 werd binnen de Academie een specifiek publicatieplatform opgericht onder de naam TRACK REPORT. Track Report is het cahier voor onderzoek in de beeldende kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Het geeft een selectie weer van onze lopende en afgelopen onderzoeksprojecten en wil op deze manier over het ‘spoor’ rapporteren waarop de academisering aan de Koninklijke Academie zich ent. In deze onderzoekspublicaties staat het onderzoeksproces, eerder dan het onderzoeksresultaat, centraal. 

Voor een korte inhoud en beeld van alle Track Reports, gaan naar de pagina Publicaties.

Je kan Track Report ook volgen op Instagram