Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst

Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst is een eeuwenoude kunstvorm, die sterk onderhevig is aan veranderende opvattingen over schoonheid. Het solide medium sculptuur neemt onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds meer fluïde vormen aan.

Het atelier vormt het hart van de opleiding. Het is een artistiek broeinest waar studenten en docenten elkaar ontmoeten en elkaars gesprekspartner en klankbord vormen. In het atelier is er aandacht voor zowel het individuele als het collectieve proces.

Door te experimenteren met materie, compositie en presentatie leert de student inhoud en ideeën vormgeven. Prille concepten groeien uit tot een volwaardig artistiek onderzoekspad waarbij de student kan rekenen op een individuele begeleiding door een team van professionele kunstenaars. De student leert ideeën onderzoeken en verkennen, leert uitdagingen aangaan en problemen oplossen, om gaandeweg een eigen artistieke praktijk te ontwikkelen. Lezingen, masterclasses, workshops, tentoonstellingen en extra-muros projecten zorgen voor aansluiting met het professionele veld.

In het atelier mag een concept in alle vrijheid floreren. De grenzen van traditionele materialen als klei, gips, staal, keramiek en steen worden in waarnemingsopdrachten verkend. Tal van opdrachten geven de mogelijkheid tot het experimenteren met ruimte en materie. Hoewel de klassieke benadering van beeldhouwkunst het vertrekpunt van de opleiding vormt, kan de uitkomst van een artistiek proces divers en discipline-overschrijdend zijn.

De visuele presentatie van de sculpturale resultaten in relatie tot hun omgeving maakt onlosmakelijk deel uit van de opleiding Beeldhouwkunst. Door het toelichten van het eigen werk aan docenten en medestudenten leert de student helder en onderbouwd over de eigen kunstpraktijk en de eigen artistieke visie spreken.

De persoonlijke artistieke ontplooiing wordt versterkt door een doorgedreven inzet op tekenvaardigheid, waarbij studenten zich bekwamen in figuurtekenen, anatomisch tekenen, onderzoekend en ontwerpend schetsen. Naast het documenteren, archiveren en onderbouwen van het eigen werk exploreren studenten ook het artistieke oeuvre van andere kunstenaars. Tot slot worden ze in de ontwikkeling van de eigen artistieke praktijk gevoed vanuit een theoretische kader met zowel disciplinespecifieke en algemeen vormende vakken als kunsttheorie, kunstgeschiedenis, onderzoeksmethodiek.

De master in Beeldhouwkunst kan een artistieke uitdaging na grondige exploratie op overtuigende wijze materieel, visueel en ruimtelijk vormgeven. Deze kennis biedt de slagkracht om een zelfstandige artistieke carrière uit te bouwen en diverse samenwerkingsverbanden op te zetten.