Educatieve Master Beeldende Kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Educatieve Master Beeldende Kunsten

Educatieve Master Beeldende Kunsten

Wil je leraar worden in de beeldende kunsten? Dan is de Educatieve Master aansluitend bij de master Beeldende Kunsten zeker iets voor jou.

De Educatieve Master in de Beeldende Kunsten (EMA BK) is een artistiek georiënteerde, academisch onderbouwde en praktijkgerichte opleiding. De opleiding leidt afgestudeerde beeldende masters op tot competente, gepassioneerde en inspirerende leraren-educators die met een open geest, een kritische blik, de nodige zelfreflectie en een artistieke visie in een breed terrein werkzaam kunnen zijn.

Die ambitie realiseren we met een team gedreven docenten die zelf actief zijn in het werkveld. Ze bewezen en bewijzen hun specifieke expertise in het onderwijslandschap en/of de kunsteducatieve sector en via de eigen (artistieke) praktijk en (artistiek) onderzoek.

Beeldend leraar

De focus van de opleiding ligt op het meesterschap van de beeldende kunstenaar en ontwerper. De afgestudeerde EMA BK beschikt over twee met elkaar verweven profielen; dat van de kwaliteitsvolle beeldende kunstenaar én dat van de kwaliteitsvolle educator. Beide profielen versterken elkaar en vullen elkaar aan. Door didactisch verder te bouwen op de artistieke expertise en specialisatie, verdiept de kunstenaar de artistieke skills, terwijl de blik wordt verbreed door te ervaren op welke manier hij/zij een cruciale rol kan aannemen in het (kunst)onderwijs en in de (kunst)educatieve sector en welke rol onderzoek daarbij speelt.

Tijd om te groeien

De EMA BK onderscheidt zich van gelijkaardige programma's doordat ze de opleiding spreidt over twee jaar. Ze biedt de studenten de kans en de tijd om te groeien in het leraarschap en via een sterke theoretische onderbouw en een uitgebreide praktijkcomponent hun kwaliteiten, vaardigheden en competenties grondig uit te diepen. 
Aandacht voor je individuele situatie
Bovendien wordt de opleiding in de avonduren aangeboden en dit op twee vaste dagen in de week. Dat maakt haar perfect combineerbaar met andere opleidingen of met professionele en/of artistieke activiteiten. Je kan kiezen voor een modeltraject, maar afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn aanpassingen mogelijk. Daardoor richt ze zich onder meer op studenten die reeds actief zijn in het werk- of onderwijsveld en/of professioneel actief zijn met hun artistieke praktijk. 

Van praktijkgerichte opleiding naar een brede inzetbaarheid in het werkveld

Tijdens de opleiding doet de student ervaring op met uiteenlopende onderwijsniveaus door stage te lopen bij kinderen (6 tot 12 jarigen), jongeren (12 tot 18 jarigen) en volwassenen (+18 jarigen). Dit gebeurt in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) maar ook in het lager onderwijs (LO), het kunstsecundair onderwijs (KSO), het secundair onderwijs (SO: ASO, TSO, BSO, BUSO), het hoger onderwijs (HO) en het hoger kunstonderwijs (HKO). Daarnaast loopt de student ook stage in de kunsteducatieve sector, zoals bij RASA, ABC huis, Kunst in zicht, de Factory… en musea als het MHKA, Fotomuseum, Middelheim museum, MAS... . Deze praktijkervaring leidt ook naar een uitgebreid netwerk met heel wat persoonlijke contacten, waardoor de sprong naar werk na de opleiding minder groot is. 
Onze afgestudeerden zijn werkzaam in de culturele sector (musea, culturele centra…), de sociaal-artistieke praktijk (zorgcentra, buurtcentra…), de kunst-, cultuur- en erfgoededucatieve sector (kunsteducatieve organisatie, publiekswerking en culturele en artistieke evenementen) en uiteraard de diverse geledingen van het onderwijs (het DKO: eerste graad t.e.m. specialisatiejaar, het LO, het (K)SO, het HKO, het HO).

Onderzoek en expertise

Daarnaast zetten we doelbewust in op de onderzoeksvaardigheden van onze studenten. Zowel de docenten als de studenten worden actief betrokken bij onderzoeksprojecten en leveren een bijdrage tot onderzoek met onderwijsvernieuwende thema’s. Vak)didactisch onderzoek loopt als een rode draad door het opleidingsprogramma.