Educatieve Master Beeldende Kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Educatieve Master Beeldende Kunsten

Educatieve Master Beeldende Kunsten

Wil je leraar worden in de beeldende kunsten? Dan is de Educatieve Master aansluitend bij de master Beeldende Kunsten zeker iets voor jou.

Ben je kunstenaar of ontwerper met een masterdiploma in de beeldende kunsten en wil je jouw passie voor kunst graag delen? Heb je zin om kinderen, jongeren, volwassenen te begeleiden in hun artistieke ontwikkeling? Wil je jouw artistieke praktijk combineren met een uitdagende baan in het onderwijs of de kunsteducatieve sector? Dan is onze educatieve masteropleiding in de beeldende kunsten vast iets voor jou! 

Wat hebben we voor jou in petto?  

1. Vorming tot (onderzoekend) beeldend leraar 
Het artistieke meesterschap vormt de basis van onze opleiding. Vanuit de analyse van een artistiek proces verwerf je inzichten die je op een creatieve manier leert delen met een diversiteit aan doelgroepen. Hierbij verdiep je je reflectieve skills en onderzoeksvaardigheid, exploreer je onderwijsvernieuwende thema’s en scherp je je organisatorisch en communicatief talent aan.  

2. Tijd om te groeien 
De opleiding van 60 studiepunten is gespreid over twee jaar en vindt plaats op maandag- en dinsdagavond. Door dit specifiek en uniek organisatiemodel kan je de lessen combineren met een artistieke praktijk en krijg je tijd om te groeien in je leraarschap.  

3. Interactief en ervaringsgericht onderwijs 
De theorielessen zijn gestoeld op de praktijk van het kunstonderwijs met aandacht voor kritische reflectie en visievorming. We benaderen jou als een jonge collega en stimuleren zo een klimaat van vertrouwen en openheid waarin studenten en docenten met en van elkaar kunnen leren.  

4. Praktijkervaring en netwerking 
Via stages en projecten leer je lesgeven aan diverse leeftijden in het brede onderwijsveld, in de kunsteducatieve sector en in musea. Bovendien bieden deze praktijkervaringen een uitgelezen kans tot het uitbouwen van een netwerk aan professionele contacten die het pad kunnen effenen naar een professionele loopbaan. 

5. Maatschappelijke relevantie 
Inclusief kunstonderwijs is een maatschappelijk urgent thema dat het DNA van de opleiding raakt. Via Kunsten Inclusief, het platform voor onderzoek, kennisuitwisseling en reflectie inzake inclusief onderwijs betrekken we de studenten in lopende onderzoeks- en sensibiliseringsprojecten.   

6. Aandacht voor jouw persoonlijke situatie 
Het programma is flexibel en kan waar mogelijk in overleg aan jouw individuele noden aangepast worden.  

Ben je reeds aan het werk in het onderwijs, dan hebben we voor jou een Lerarentraject ontworpen. Concreet betekent dit dat jouw lesopdracht onder bepaalde voorwaarden als stage kan meetellen. Hiervoor neem je best contact met de coördinator (indra.wolfaert@ap.be). 

Volg onze opleiding op Instagram!