Kostuumontwerp | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Kostuumontwerp

Kostuumontwerp

Theater, performance, dans, opera en film zijn de laatste decennia meer en meer naar elkaar toe gegroeid. Het resultaat zijn artistieke mengvormen waarbij verschillende disciplines uit de podiumkunsten samenwerken.

De afstudeerrichting Kostuumontwerp biedt een opleiding aan die de podiumkunsten verbindt met de hedendaagse beeldende kunsten. De aankleding van het lichaam en het performatieve staan daarbij centraal.

In de bacheloropleiding leert de student vanuit een persoonlijke inspiratie of een tekst tot een helder concept te komen. Van de studenten verwachten we een interesse voor maatschappelijke thema’s en de hedendaagse kunstwereld. In de opleiding zorgt een uitgebreide theoretische basis ervoor dat de student een persoonlijke en kritische visie kan ontwikkelen over de podiumkunsten in alle uitingsvormen. De theorische omkadering in de opleiding omvat onderzoeksmethodiek, kunstgeschiedenis, kunsttheorie, geschiedenis van de podiumkunsten, analysetechnieken, analyse van het filmkostuum en kostuumgeschiedenis.

We zetten in op het ontwikkelen van tekenvaardigheden, observatie en analyse, visuele communicatie en alle vakgerelateerde technieken om kostuums te ontwerpen en te realiseren. Hierbij wordt de toekomstige ontwerper begeleid in de diverse aspecten van de hedendaagse podiumkunsten door een gedreven team van professionals. Vanuit praktische oefeningen, waarbij tekstanalyse, dramaturgie, semiotiek, karakteranalyse, scenografie, technisch onderzoek en samenwerken belangrijk zijn, ontwikkelt de student een eigen visie.

Door middel van samenwerkingsprojecten, stages, workshops en oefeningen wordt er een breed pakket van tools aangeboden en krijgt de student de kans praktische ervaring op te doen in het werkveld.

De masteropleiding is toegespitst op het eigen artistiek onderzoek op hoog niveau. Het afstudeerproject wordt op een persoonlijke en professionele manier gepresenteerd in een multidisciplinaire context waarin beeldende kunst en podiumkunsten centraal staan. De afgestudeerde kan als autonoom kunstenaar aan de slag of zoekt als kostuumontwerper samenwerkingsverbanden op in de wereld van de podiumkunsten, performance, film en televisie.