Opleiding Jazz | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Jazz

Jazz

In de afstudeerrichting Jazz word je opgeleid tot een excellent musicus die zijn weg vindt in het internationale werkveld. We zetten hiervoor in op praktijkgericht onderwijs op maat, ingebed in het internationale werkveld met de nadruk op het ontwikkelen van je artistieke persoonlijkheid, het verwerven van vakmanschap en het aanwakkeren van je ondernemingszin.

De jazzopleiding onderscheidt zich door een ruim aanbod aan projecten, (inter)nationale podiumkansen en stage mogelijkheden, door de individuele coaching van artistieke persoonlijkheden en door de banden die de opleiding heeft met internationaal gerenommeerde jazzartiesten en –festivals. Via individuele studietrajecten en een flexibele docentenkeuze wordt er gestreefd naar het aanbieden van onderwijs, aangepast aan je individuele profiel.

Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt, wordt dagelijks bewezen door jonge succesvolle bands als STUFF, Pomrad, BRZZVLL, Dez Mona, SCHTNZL, Steiger, LABtrio, Linus, … die voornamelijk bestaan uit alumni van Conservatorium Antwerpen.

Na je bacheloropleiding van drie jaar zet je jouw opleiding verder in de tweejarige master. Je kan vanaf academiejaar 2019-2020 ook kiezen voor de Educatieve master Muziek, dan vervolg je het mastertraject in Muziek en combineer je dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. De educatieve master wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit 2 luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunst-educatief project dat je zelf creëert.