Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Dans

Dans

Als hedendaagse dans-kunstenaar ben je in staat om te herdefiniëren. Je bent scheppend, uitvoerend, ondernemend en autodidact. Je wilt artistiek innoveren. Je wilt de bijhorende praktijken en vaardigheden als danser, choreograaf of onderzoeker in dans in uitwisseling met andere studenten en met docenten leren, verdiepen en vernieuwen. In het dansprogramma van het Koninklijk Conservatorium kun je jouw skills als dans-kunstenaar volgens jouw ervaring en interesse in verschillende programma's verder ontwikkelen.

BACHELOR DANS

De bacheloropleiding Dans omvat drie studiejaren. Tijdens je studie word je geconfronteerd met een diversiteit aan hedendaagse danstechnieken; je komt in contact met choreografen en kunstenaars uit binnen en buitenland; je wordt uitgedaagd om je potentieel te ontwikkelen en een danskunstenaar te worden met een visie en een authentieke persoonlijkheid.

Intensieve danstraining in, improvisatie, compositie en choreografie helpen je de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt als danser en maker in het werkveld. Door complementaire training zoals yoga, bewegingsanalyse, anatomie en blessurepreventie leer je je eigen lichaam beter begrijpen en gebruiken. Door je een theoretisch kader en ruimte voor reflectie aan te bieden, leer je jezelf te verhouden tot de wereld en het werkveld waarin je je na de opleiding zult begeven.

Je wordt begeleidt door docenten met een stevige verankering in het werkveld. Zowel jong talent als gevestigde internationale artiesten worden aangetrokken in het kader van het opleidingsprogramma of voor workshops, lezingen, masterclasses, producties en voorstellingen. Daarnaast staat een team van mentoren klaar om je te ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling op en naast het podium.

Tijdens projecten werk je interdisciplinair samen met artiesten uit de muziek-, theater- of beeldende kunstwereld. Ook maak je kennis met dans en diversiteit tijdens inclusieve dansworkshops. Elk academiejaar krijg je een brede waaier aan projecten aangeboden waarmee je je technieken en expressiemogelijkheden verruimt. Er worden samenwerkingen opgezet met de opleidingen drama en muziek, eveneens op de campus maar ook met organisaties en gezelschappen uit het kunstenveld en daarbuiten. De campus en het productieteam bieden infrastructurele en productionele ondersteuning bij de uitwerking en realisatie van projecten.

MASTER DANS
'Embodied Artistic Research' (E.A.R.)

De nieuwe masteropleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt kunstenaars de gelegenheid om praktijkgericht onderzoek te verrichten, gebaseerd op en geleid door embodied artistic practices, de ’belichaamde artistieke praktijk’ die elke student inbrengt.
De opleiding voorziet een doorlopend onderzoekstraject van twee jaar. Dit traject biedt een raamwerk om expertise en kennis over deze praktijk verder te ontwikkelen. Uitwisseling en dialoog staan hier centraal: intensieve uitwisseling met medestudenten, coördinator en mentoren, maar ook de verrijkende dialoog met actoren uit het brede artistieke werkveld en diverse maatschappelijke sectoren. Naast de aandacht die uitgaat naar de individuele praktijk en het onderzoek van elke student, zoekt de opleiding  ook verbinding met actuele ontwikkelingen in kunst en samenleving.
Het concept embodied artistic research is het vertrekpunt voor deze zoektocht. Kunstenaars uit de dans en performance  werken doorgaans in, met en vanuit het lichaam. Wanneer wordt die belichaming ook een artistieke praktijk? Met welke strategieën, kaders en methodieken kunnen beide aspecten elkaar versterken? En wanneer in dit proces is er sprake van onderzoek? Wat betekent de notie artistiek onderzoek wanneer belichaming er een hoofdrol in speelt? En welke vertalingen, al dan niet met behulp van andere media dan het lichaam, zijn er nodig in de gewenste dialoog tussen lichaam, artistieke praktijk en onderzoek? 

De opleiding betrekt de studenten in uiteenlopende leer- en onderzoekssituaties waarbinnen ze de tijd en ruimte hebben om hun eigen vragen te bepalen en te verdiepen, in dialoog met medestudenten en collega’s. Dit omvat o.m. colloquia, praktische workshops, lezingen, symposia, studiotijd en ontmoetingen met sectoren of gemeenschappen buiten het reguliere dansveld. 

Studentenprofiel

Je bent een kunstenaar en/of onderzoeker die zich richt op embodied artistic practices en je bent in het bezit van een bachelordiploma in de podiumkunsten. De focus op onderzoek vanuit lichamelijkheid is noodzakelijk, maar er zijn geen verdere vereisten wat betreft stijl of genre. Je hebt in het veld gewerkt als danskunstenaar en je hebt een punt in je carrière bereikt waar een onderzoeksvraag relevant is. Je wil deze onderzoeksvraag verder uitdiepen, nieuwe input krijgen, je expertise verbreden en je inzicht in bestaand onderzoek aanscherpen. Je wil hiermee je artistieke praktijk verdiepen in relatie tot je onderzoeksvraag.

Schakeljaar

Een overbruggend schakeljaar is verplicht voor studenten met een diploma van een professionele bacheloropleiding. Het omvat vakken als Kunstfilosofie, Cultuurgeschiedenis, Voorstellingsanalyse en Onderzoeksmethodologie. Studenten verwerven inzicht in nieuwe benaderingen en ontwikkelen vaardigheden op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, documentatie en reflectie. Daarnaast brengt iedere student ook het vereiste portfolio mee dat gedurende de opleiding verder zal worden uitgewerkt als instrument en medium voor reflectie. Voor studenten met een academisch bachelordiploma in Dans of Podiumkunsten kan het voorbereidende programma op maat worden aangepast, afhankelijk van hun voorafgaande traject. Het schakeljaar begint in september 2019, voorafgaand aan Module 1 (februari 2020).

EDUCATIEVE OPLEIDINGEN DANS

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Dans

Vanaf het academiejaar 2019 - 2020 organiseert het Conservatorium ook de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten, afstudeerrichting Dans. Deze master integreert het artistieke onderzoek dat je als kunstenaar én als leraar verricht, en leidt je op tot Teaching Artist. Je onderzoekt hoe je je passie kunt delen met een divers publiek en hoe je op een didactische manier met specifieke doelgroepen kunt werken.

Indien je hiervoor kiest, combineer je je mastertraject in Dans met o.m. vakdidactiek, stages en projectwerk. De Educatieve Master Dans wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit twee luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunsteducatief project dat je zelf creëert.

Deze masteropleiding van 120 studiepunten, gespreid over twee academiejaren, kan je aanvatten na het behalen van je bachelordiploma Dans, het volgen van een schakelprogramma en het slagen in de toelatingsproef. Je kan er ook voor kiezen om eerst je masterdiploma Dans te behalen en daarna het verkorte traject Educatieve Master te volgen van 60 studiepunten.

Meer informatie

Overige trajecten

Heb je reeds een master Dans, bachelor Dans of een stevige carrière als danser achter de rug? Dan kan je mogelijks één van onze overige Educatieve opleidingen Dans volgen. Onder Educatieve opleidingen Dans kan je de overige traject terugvinden.