Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Educatieve Master Beeldende Kunsten
Educatieve Master Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor de Educatieve Master Beeldende Kunsten moet je reeds in het bezit zijn van een masterdiploma beeldende kunsten. Er worden geen toelatingsproeven afgenomen.

 • Diplomavoorwaarden

  Wil je je inschrijven voor de Educatieve Master Beeldende Kunsten, dan dien je over een masterdiploma in de Audiovisuele en Beeldende Kunsten te beschikken, met specialisatie in de Beeldende Kunsten.  

  Heb je dit masterdiploma nog niet behaald, dan kan je aan de toelatingscommissie de toelating vragen om in te schrijven. Hiervoor dien je een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de toelatingscommissie, en dit via de studietrajectbegeleider.  

  Er gelden twee voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen:  

  • De totaliteit van het studiepakket aan opleidingsonderdelen waarvoor je wil inschrijven, is realistisch en haalbaar voor jou, rekening houdend met je studievoortgang;  

  • Je bent geslaagd voor het opleidingsonderdeel Masterproject en voor het volledige pakket aan opleidingsonderdelen Artistic Practice van de masteropleiding in de Beeldende Kunsten. 

  Gedetailleerde informatie over deze diplomavoorwaarden vind je in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). 

 • Taalvoorwaarden

  Bij de eerste inschrijving voor de Educatieve Master in de Beeldende Kunsten dient de kandidaat-student te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal.

  Dit kan door het afleveren van:

  • een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs,
   of het behalen van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum. Een gedetailleerd overzicht van deze centra is beschikbaar op Toelatingsvoorwaarden voor bachelors | AP Hogeschool (ook geldig voor deze opleiding).

  Voor de Educatieve Master in de Beeldende Kunsten geldt als toelatingsvoorwaarde het taalniveau B2.

 • Inschrijven

  Je kan je online inschrijven via de link onderaan. Voor je inschrijving dien je wel volgende documenten te hebben:

  • Identiteitskaart
  • Kopie diploma secundair onderwijs
  • Kopie diploma bachelor in de Beeldende Kunsten
  • Kopie diploma master in de Beeldende Kunsten

  Opgelet! Je bent definitief ingeschreven pas na het ondertekenen van je toetredingsovereenkomst op het studentensecretariaat en de betaling van je studiegeld.

  Contact studentensecretariaat

  Student Center
  inschrijven@ap.be
  03 220 56 91
  Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
   

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Via deze link vind je meer informatie.

  Contact

  Student Center (studentenadministratie@ap.be)

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2023-2024.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1302,10 euro:
       282,1euro vast gedeelte van de studiegelden +
      810 euro (13,5 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1302,10 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 8356,4 euro:
        886,4 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        7260euro (121 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 8356,4 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op https://wwww.centenvoorstudenten.be/ vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider David De Roey (david.deroey@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg hier het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Je kan hier de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen raadplegen.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Je kan hier het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten raadplegen.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen