Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Kostuumontwerp
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
moet je voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden,
en slagen voor de artistieke toelatingsproef.

 • Diplomavoorwaarden

  Welk diploma heb je nodig om je te kunnen inschrijven in de bacheloropleiding? 

   

  ·         Voor België geldt het diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. 

  ·         Voor Nederland gelden het VWO-diploma en de HBO-propedeuse. Dit betekent dat een HAVO- en MBO-diploma geen toegang tot de opleiding geven 

  ·         Voor alle andere landen geldt het diploma dat toegang geeft tot universitaire studies in het land van herkomst. Een niet-exhaustief overzicht van buitenlandse studiebewijzen vind je in het Overzicht buitenlandse diploma’s. Staat je diploma niet in dit overzicht staat of heb je buiten de EU een diploma behaald, dan stuur je een mail naar toelating@ap.be(zie hieronder) 

   

  Gedetailleerde informatie over de diplomavoorwaarden vind je in het Onderwijs- en Examenreglement (OER Art. 7.2.). 

   

  Hoe dien je een aanvraag tot erkenning van je diploma in? 

   

  Heb je buiten de EU een diploma behaald dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, dan kan je een aanvraag tot erkenning van je diploma indienen. Het Student Center zal je aanvraag onderzoeken en jou informeren over de beslissing.  

  Je bezorgt volgende documenten ten laatste op 15 oktober 2024 via mail (toelating@ap.be) aan het Student Center: 

  ·         een gelegaliseerde kopie van je diploma; 

  ·         een beëdigde Nederlandse vertaling van je diploma, indien het in een andere taal is opgesteld dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

   

  Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be en we laten je zo snel mogelijk iets weten. 

   

   

  Beschik je over een Chinees diploma? 

   

  Wil je in België studeren met een Chinees diploma, dan moet je in Beijing een APS-screening doorlopen. De APS-screening is geen academische selectieprocedure, maar is bedoeld om documentfraude te voorkomen en voldoende taalkennis te garanderen. Je hebt het APS-certificaat ook nodig om een studentenvisum bij de Belgische ambassade of het consulaat in China te krijgen. 

  ·         Contacteer de APS-administratie om deze procedure te starten: info@aps.org.cn 

  ·         Informatie over de APS-procedure vind je op www.aps.org.cn. 

   

   

  Voldoe je niet aan bovenstaande algemene toelatingsvoorwaarden? 

   

  Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een academische bacheloropleiding, dan kan je eventueel worden toegelaten op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.  

 • Taalvoorwaarden

  Voldoende kennis van de onderwijstaal is een voorwaarde om je te kunnen inschrijven in de bachelor- of masteropleiding in de Beeldende Kunsten of Visual Arts. Met het oog op een vlotte communicatie en goede studieresultaten is taalniveau B2 vereist (CEFR, Common European Framework of Reference), en dit voor Nederlands in de Nederlandstalige opleiding en voor Engels in de Engelstalige opleiding.

  Je voldoet aan taalniveau B2 voor Nederlands, indien je minstens één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of je geslaagd bent voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of indien je het bewijs kan afleveren dat je geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor een B2-test van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum. Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op Toelatingsvoorwaarden voor bachelors | AP Hogeschool.

  Je voldoet aan taalniveau B2 voor Engels, indien je een ASO-diploma (Vlaanderen) of VWO-diploma (Nederland) behaalde, of je minstens één leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of je geslaagd bent voor minstens 60 studiepunten in het Engelstalig hoger onderwijs, of indien je een B2-taalattest kan voorleggen. Erkende attesten en taalcentra zijn: ITACE, IELTS Academic (score 6.0), TOEFL iBT (score 79), Cambridge, Duolingo English Test (score 100) en Linguapolis

  Opgelet, een geldig taalbewijs is een verplichte voorwaarde voor inschrijving. Bekijk zeker of je aan de taalvoorwaarden voldoet. Indien niet, maakt tijdig een afspraak met een erkend taalcentrum. Heb je vragen of twijfels, mail dan naar toelating@ap.be.

 • Artistieke Toelatingsproef Bachelor

  Voor inschrijving in academiejaar 2024-2025

  De artistieke toelatingsproef wordt in 2024 SLECHTS EENMAAL georganiseerd.

  De bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits het slagen voor de artistieke toelatingsproef. Je kan enkel deelnemen aan de toelatingsproef na preselectie. Deze preselectie gebeurt op basis van het digitaal portfolio dat je oplaadt. De fase van de preselectie verloopt voor elke discipline (inclusief Mode) digitaal.

  Ben je geslaagd voor de preselectie, dan kan je deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor inschrijving in het academiejaar 2024-2025. Ze wordt slechts één keer georganiseerd, met name in de week van 1-5 juli 2024. De toelatingsproef is gespreid over drie dagen (1 tem 3 juli). Mocht je nog twijfelen tussen twee verschillende disciplines, dan kan je aan de toelatingsproef van die twee verschillende disciplines deelnemen. De periode van de toelatingsproef zal dan verlengd worden tot vijf dagen (1 tem 5 juli). Je kan fysiek of digitaal deelnemen, al raden we je aan om fysiek deel te nemen.

  Let op: Ben je kandidaat voor de toelatingsproef voor MODE? Dan kan je uitsluitend fysiek deelnemen aan de toelatingsproef in juli. Er is in juli geen digitale toelatingsproef voor Mode.

  Let op: Een positief resultaat voor de artistieke toelatingsproef is uitsluitend geldig voor een inschrijving in het eerstvolgende academiejaar, met name in 2024-2025. Wens je te kandideren voor 2025-2026, dan neem je in 2025 aan de toelatingsproef deel.

  Schrijf je in voor de toelatingsproef en volg deze stappen:

  1. Lees de toelatingsvoorwaarden.
  2. Registreer je deelname.
  3. Laad je portfolio op.
  4. Check je mailbox voor het resultaat van je portfolio.
  5. Neem deel aan de artistieke proeven.
  6. Check je mailbox voor het resultaat van de proeven.
  7. Geslaagd? Voltooi je inschrijving online.

  1. Toelatingsvoorwaarden

  Om je te kunnen inschrijven voor de bacheloropleiding dien je aan de diploma- en taalvoorwaarden te voldoen. Bekijk deze op voorhand, om zeker te zijn dat je aan deze voorwaarden voldoet.

  2. Registratie

  • tot 29 maart 2024 (14u Belgische tijd) voor MODE.
  • tot 3 juni 2024 (14u Belgische tijd) voor alle andere disciplines.

  2.1 Registratie

  Je vult de registratie volledig en correct in. Indien je kandideert voor de Vrije Kunsten, dien je de discipline (Beeldhouwkunst, In Situ, Schilderkunst of Vrije Grafiek & Tekenkunst) te specifiëren.

  Voor een vlotte registratie houd je volgende documenten bij de hand: identiteitskaart, foto (of webcam), diploma en taalcertificaat (indien nodig). Je diploma en eventueel taalcertificaat kan je later nog aanvullen. 

  2.2 Administratieve kost

  In de registratieomgeving betaal je een administratieve kost van 25 euro voor de toelatingsproef. Neem je deel aan twee verschillende toelatingsproeven, dan betaal je 40 euro (25 + 15) voor de twee proeven samen. De administratieve kost wordt in geen geval terugbetaald.

  Voor een vlotte betaling houd je je bankkaart bij de hand. Indien je niet online kan betalen, dan stuur je een mail naar inschrijven@ap.be.

  Let op: Een betaling vanuit het buitenland kan enkele dagen onderweg zijn. Stel dit niet uit en breng je betaling dus tijdig in orde!

  3. Portfolio

  Opladen van portfolio

  • tot 15 april 2024 (14u Belgische tijd) voor MODE.
  • tot 10 juni 2024 (14u Belgische tijd) voor alle andere disciplines.

  Na registratie en betaling ontvang je via mail (kijk ook je spambox na) een link om je portfolio op te laden. De jury beslist op basis van je portfolio of je aan de artistieke proeven kan deelnemen.

  Let op: Indien je voor twee disciplines kandideert, dien je voor beide disciplines een portfolio in. Je kan dit naar wens inhoudelijk afstemmen op de respectievelijke disciplines.

  INHOUDELIJKE VEREISTEN

  Je portfolio bundelt volgende vier onderdelen in Pdf-formaat: 1. curriculum vitae, 2. motivatiebrief, 3. cultureel inspiratieverslag en 4. artistiek werk. Neem je deel aan de toelatingsproef van grafisch ontwerp, juweelontwerp of kostuumontwerp, dan bevat jouw portfolio een vijfde onderdeel (zie verder).

  1. CURRICULUM VITAE

  Je CV bevat volgende persoonlijke gegevens: naam en contactgegevens, gevolgde studies en projecten, interesses of persoonlijke activiteiten die jou kenmerken. Je CV past op 1 A4.

  2. MOTIVATIEBRIEF

  Je schrijft een motivatiebrief waarin je beknopt en to-the-point je keuze toelicht voor 1. de kunsten, 2. voor deze discipline en 3. voor de Academie. Je brief telt 300 à 500 woorden.

  3. CULTUREEL INSPIRATIEVERSLAG

  Je stelt drie culturele activiteiten of kunstenaars voor die jou recent inspireerden en je geeft aan waarin de inspirerende kracht voor jou ligt. Je legt hierbij expliciet de link naar de discipline waar je voor kandideert. Denk aan exposities, literatuur, muziek, theater, film, dans, documentaire, ontmoeting met kunstenaar-vormgever-schrijver-illustrator, ….

  Je stelt deze drie recente inspiratiebronnen tekstueel voor en je voegt één beeld per activiteit toe. Met deze tekst geef je een inkijk in je discursieve vaardigheden en je culturele interesse. Je tekst telt max. 500 woorden.

  4. ARTISTIEK WERK

  Je maakt een overzicht met je eigen werk. Het dient een representatief en visueel beeld te geven van je creatief-beeldend talent en je persoonlijkheid. Hiervoor maak je een selectie van autonoom artistiek werk, opdrachten die je in schoolverband maakte en/of artistiek werk dat je voor derden ontwierp zoals tekeningen, foto’s, schetsen, grafisch werk, stylings, teksten, gedichten, muziek, computerprints, performances of andere creaties.

  5. REEL
  Let op: Exclusief voor GRAFISCH ONTWERP – JUWEELONTWERP – KOSTUUMONTWERP:

  Heb je interesse voor grafisch ontwerp, juweelontwerp of kostuumontwerp? Stel jezelf dan voor in een reel van 1 minuut. Je kan vrij bepalen wat je wil vertellen en hoe je je wil voorstellen.

  VORMELIJKE VEREISTEN

  Enkel wanneer volgende technische vereisten zijn vervuld, is je kandidatuur geldig.

  • Je portfolio bestaat uit vier onderdelen (curriculum vitae, motivatiebrief, cultureel inspiratieverslag en artistiek werk) die je in 1 pdf-file van maximaal 50 MB bundelt. Je portfolio dient alle informatie te bevatten die je wil delen. Informatie die je deelt via een online platform, persoonlijke website of opslagdienst bekijkt de jury NIET.
  • Ben je kandidaat voor grafisch ontwerp, juweelontwerp of kostuumontwerp, dan bevat jouw portfolio vijf onderdelen. Je voegt één pagina toe met een directe link naar je reel die je op een online platform hebt gepost.  Staat je reel in een beveiligde online omgeving, voeg dan toegangsgegevens of wachtwoord toe. Je reel duurt maximaal 1 minuut.
  • Indien je portfolio de maximum bestandsgrootte van 50 MB overschrijdt, kan je deze verkleinen via www.smallpdf.com
  • Je kan je portfolio slechts 1 KEER OPLADEN, dus dubbelchecken! Bijkomende inzendingen worden verwijderd.

  Wanneer het opladen is gelukt, verschijnt de melding ‘Uploaden is voltooid‘ op je scherm. Deze melding geldt als bevestigingsbericht voor een goede ontvangst van jouw portfolio.

  4. Bekendmaking resultaat portfolio

  Check je mailbox (en eventueel je spambox)

  • In de week van 29 april – 3 mei 2024 voor MODE.
  • in de week van 17-21 juni 2024 voor de andere disciplines.

  Er is een preselectie op basis van je portfolio. Je zal een mail ontvangen met de boodschap of je al dan niet uitgenodigd bent voor de artistieke proeven in juli. Bij deze uitnodiging zal je eveneens alle praktische informatie vinden zoals tijdstip & locatie of digitale link. 

  5. Artistieke proeven

  Voor alle kandidaat-studenten (inclusief voor MODE):

  • Van 1-3 juli 2024 (= standaard)
  • Van 1-5 juli 2024 (= indien je voor twee toelatingsproeven hebt ingeschreven)

  De opdrachten worden zowel fysiek als digitaal georganiseerd, al raden we je aan om fysiek deel te nemen.

  Let op: Ben je kandidaat voor de toelatingsproef voor MODE? Dan kan je uitsluitend fysiek deelnemen aan deze toelatingsproef. Er is geen digitale toelatingsproef voor Mode.

  Bekijk hieronder inhoud en verloop van de toelatingsproef per discipline.

   Mode
  Juweelontwerp en Edelsmeedkunst
  Fotografie
  Kostuumontwerp
  Grafisch Ontwerp
  Vrije Kunsten – In Situ³
  Vrije Kunsten – Schilderkunst 
  Vrije Kunsten – Vrije Grafiek  en Tekenkunst
  Vrije Kunsten – Beeldhouwkunst 

  6. Bekendmaking resultaat artistieke proeven

  Voor alle kandidaat-studenten (inclusief voor MODE)

  • Vanaf 8 juli 2024

  In de week van 8 juli 2024 ontvang je een mail met het resultaat van de artistieke toelatingsproef. Houd je mailbox en ook je spamfilter goed in de gaten.

  6. Inschrijving in de opleiding

  Geslaagd voor de artistieke toelatingsproef? Ready to rock it! Je zal een mail ontvangen om je inschrijving te finaliseren. Vergeet niet, om te kunnen inschrijven moet je voldoen aan de diploma- en de taalvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

  Het reglement van de artistieke toelatingsproef vind je via deze link.

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Via deze link vind je meer informatie.

  Contact

  Student Center (studentenadministratie@ap.be)

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2023-2024.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1302,10 euro:
       282,1euro vast gedeelte van de studiegelden +
      810 euro (13,5 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1302,10 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 8356,4 euro:
        886,4 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        7260euro (121 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 8356,4 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op https://wwww.centenvoorstudenten.be/ vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding.
  Het leerkrediet is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor een educatieve masteropleiding als ze al een masterdiploma bezitten, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider David De Roey (david.deroey@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg hier het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Je kan hier de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen raadplegen.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Je kan hier het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten raadplegen.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen

Om je in te schrijven voor een masteropleiding aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
moet je voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden
en de toelatingsprocedure doorlopen hebben.

 • Diplomavoorwaarden

  Heb je een bachelordiploma in Vlaanderen behaald?

  Enkel indien je een bachelordiploma in de Beeldende Kunsten hebt met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel, kan je rechtstreeks toegelaten worden tot de masteropleiding.

  Voor alle andere situaties gelden bijkomende voorwaarden:

  ·     Heb je een bachelordiploma in de Beeldende Kunsten, maar stemmen de afstudeerrichting en het competentieprofiel niet overeen, dan kan je mits het slagen voor de toelatingsprocedure toegelaten worden tot een voorbereidingsprogramma.

  ·     Heb je een bachelordiploma van een andere academische bacheloropleiding in het studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunsten of van de academische bacheloropleiding Architectuur, Interieurarchitectuur of Productontwikkeling, dan kan je na het slagen voor de artistieke toelatingsproef toegelaten worden tot het voorbereidingsprogramma.

  ·     Heb je een diploma van de professionele bacheloropleidingen Audiovisuele Technieken: Fotografie of Grafische en Digitale Media dan kan je na het slagen voor de artistieke toelatingsproef toegelaten worden tot het schakelprogramma.

  Heb je een diploma in het buitenland of in de Franse Gemeenschap behaald?

  Na onderzoek van je diploma - waarbij onderzocht wordt in welke mate het als gelijkwaardig aan de hierboven vermelde diploma's kan beschouwd worden - en na het doorlopen van de toelatingsprocedure beslist de toelatingscommissie of je kan worden toegelaten, en zo ja, of de toegang tot de masteropleiding rechtstreeks, via een voorbereidingsprogramma of via een schakelprogramma verloopt.

 • Taalvoorwaarden

  Voldoende kennis van de onderwijstaal is een voorwaarde om je te kunnen inschrijven in de bachelor- of masteropleiding in de Beeldende Kunsten of Visual Arts. Met het oog op een vlotte communicatie en goede studieresultaten is taalniveau B2 vereist (CEFR, Common European Framework of Reference), en dit voor Nederlands in de Nederlandstalige opleiding en voor Engels in de Engelstalige opleiding.

  Je voldoet aan taalniveau B2 voor Nederlands, indien je minstens één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of je geslaagd bent voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of indien je het bewijs kan afleveren dat je geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor een B2-test van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum. Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op Toelatingsvoorwaarden voor bachelors | AP Hogeschool.

  Je voldoet aan taalniveau B2 voor Engels, indien je een ASO-diploma (Vlaanderen) of VWO-diploma (Nederland) behaalde, of je minstens één leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of je geslaagd bent voor minstens 60 studiepunten in het Engelstalig hoger onderwijs, of indien je een B2-taalattest kan voorleggen. Erkende attesten en taalcentra zijn: ITACE, IELTS Academic (score 6.0), TOEFL iBT (score 79), Cambridge, Duolingo English Test (score 100) en Linguapolis

  Opgelet, een geldig taalbewijs is een verplichte voorwaarde voor inschrijving. Bekijk zeker of je aan de taalvoorwaarden voldoet. Indien niet, maakt tijdig een afspraak met een erkend taalcentrum. Heb je vragen of twijfels, mail dan naar toelating@ap.be.

 • Toelatingsprocedure Master

  Toelatingsprocedure Master voor inschrijving in het academiejaar 2024-2025

  De toelatingsprocedure wordt in 2024 SLECHTS EENMAAL georganiseerd.

  Schrijf je in voor de toelatingsprocedure en volg deze stappen:

  1.    Lees de toelatingsvoorwaarden

  2.    Registreer je deelname en laad diploma en eventueel taalcertificaat op

  3.    Check je mailbox voor de link waar je de documentatie voor de preselectie oplaadt

  4.    Check je mailbox voor het resultaat van de preselectie

  5.    Neem deel aan het online interview

  6.    Check je mailbox voor het resultaat van het online interview

  7.    Geslaagd? Voltooi je inschrijving online

   

  1.    Toelatingsvoorwaarden

  Wil je je inschrijven voor de masteropleiding in de Beeldende Kunsten, dan moet je aan de diploma- en taalvoorwaarden voor de opleiding voldoen. Lees deze toelatingsvoorwaarden zorgvuldig, vooraleer je aan de toelatingsprocedure begint.

  2.    Registratie

  Registratie is open van 1 februari tem 29 maart 2024 (12u CET).

  Je vult de registratie volledig en correct in. Indien je kandideert voor de Vrije Kunsten, dien je de discipline (Beeldhouwkunst, In Situ, Schilderkunst of Vrije Grafiek & Tekenkunst) te specificeren.

  Met het oog op de toelatingsvoorwaarden laad je hier het diploma/certificaat van je vorige en/of huidige bacheloropleiding op. Zit je nog in het laatste jaar van de bacheloropleiding, dan is een bewijs van inschrijving in jouw huidige onderwijsinstelling verplicht. Ook een eventueel taalcertificaat kan je hier opladen.

  In de registratieomgeving betaal je een administratieve kost van 25 euro voor de toelatingsprocedure. Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald.

  3.    Documentatie voor preselectie

  Deadline 15 april 2024 (12u, CET)

  Na registratie en betaling ontvang je via mail (kijk ook je spambox na) een link waar je slechts 1 bestand in Pdf-formaat (max. 100 MB) oplaadt. Het vormt de basis voor preselectie en eventueel interview. Opgelet, voor deze documentatie gelden strikte vereisten. Je kandidatuur is enkel geldig, indien je dossier hieraan voldoet. Klik hier voor een beschrijving van de inhoudelijke en technische vereisten. 

  Noot: De vereisten waren initieel op deze webpagina gepubliceerd. Om redenen van leesbaarheid hebben we ze gebundeld op een aparte pagina. Er zijn geen inhoudelijke veranderingen.

  4. Bekendmaking resultaat preselectie

  In de week van 2 mei 2024

  De preselectie gebeurt op basis van je persoonlijk dossier en je portfolio. Je ontvangt via mail het bericht of je al dan niet uitgenodigd wordt voor een online interview.

  5. Online interview

  Mei 2024

  Het online interview is gebaseerd op je persoonlijk dossier en je portfolio. Enkel kandidaat-studenten voor Mode kunnen voor het interview een extra opdracht krijgen, afhankelijk van voorgaande studies.

  6. Bekendmaking resultaat online interview

  Vanaf 22 Mei 2024

  Je zal via mail het resultaat van het online interview ontvangen. Indien je geslaagd bent, wordt aangegeven of dit voor het masterprogramma dan wel voor het voorbereidingsprogramma of het schakelprogramma geldt, weliswaar onder voorbehoud dat aan alle voorwaarden is voldaan. (zie diploma- en taalvoorwaarden)

  7. Inschrijving in de master

  Ben je geslaagd voor de toelatingsprocedure, dan kan je je inschrijving finaliseren.

  Het reglement i.v.m. de toelatingsprocedure vind je hier.

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Via deze link vind je meer informatie.

  Contact

  Student Center (studentenadministratie@ap.be)

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2023-2024.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1302,10 euro:
       282,1euro vast gedeelte van de studiegelden +
      810 euro (13,5 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1302,10 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 8356,4 euro:
        886,4 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        7260euro (121 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        210 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 8356,4 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op https://wwww.centenvoorstudenten.be/ vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding.
  Het leerkrediet is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor een educatieve masteropleiding als ze al een masterdiploma bezitten, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider David De Roey (david.deroey@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg hier het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Je kan hier de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen raadplegen.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Je kan hier het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten raadplegen.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen

Alle opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen zijn toegankelijk voor Erasmusstudenten, behalve Mode.
Een uitwisselingsstudent moet studeren aan één van de partnerinstellingen waarmee we een wederzijdse overeenkomst hebben.

 • Toelatingsprocedure

  Studenten die geïnteresseerd zijn om aan de Academie te komen studeren, volgen deze stappen:

  Stap 1 – Nominatie van partnerinstelling

  De partnerinstelling nomineert hun studenten via ons online registratiesysteem Mobility Online, via deze link.

  Het volgende zal moeten ingevuld worden: naam / voornaam / geslacht / geboortedatum / e-mail / contact coördinator / semester / studiegebied.

  Stap 2 – Studentenapplicatie

  Studenten ontvangen een uitnodiging om hun applicatieproces te vervolledigen en om de gevraagde documenten te uploaden in Mobility Online.

  De volledige applicatieprocedure kan gevonden worden op onze website.

  Stap 3 – Toelating

  De student ontvangt per e-mail bericht over hun eventuele toelating:

  • rond 1 juni voor het eerste semester
  • rond 1 december voor het tweede semester

  Deadlines voor aanvragen

  De deadlines voor nominaties:

  • 15 april voor het eerste semester/volledig jaar
  • 15 oktober voor het tweede semester

  Studenten dienen hun applicatie te vervolledigen:

  • vóór 1 mei voor het eerste semester / volledig jaar
  • vóór 1 november voor het tweede semester

  Engelse taalvaardigheden

  Door een student voor te dragen, erkent de uitzendende instelling haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de student aan het begin van de uitwisseling het minimaal aanbevolen taalniveau heeft.

  Niveau B2 (minimum) wordt ten zeerste aanbevolen voor alle Engelse uitwisselingsprogramma's. We raden inkomende studenten aan om voor de uitwisseling de Engelse taal voldoende te beheersen om actief deel te nemen aan cursussen. Als de beheersing van het Engels een actieve deelname van een student niet toelaat, is er een groot risico op het niet halen van opdrachten en examens. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de uitzendende instelling.

  Studenten kunnen op eigen kosten Engelse (of andere) taallessen volgen in het talencentrum van de Universiteit Antwerpen (Linguapolis). Aanvragen en vergoedingen regel je rechtstreeks met Linguapolis.

  Brochure voor inkomende studenten:

  >>> BROCHURE <<<

  Nog vragen?

  Evie Gryson: internationale coördinator

  evie.gryson@ap.be

  Dieter De Wilde: internationale administratie

  dieter.dewilde@ap.be

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Via deze link vind je meer informatie.

  Contact

  Student Center (studentenadministratie@ap.be)