Overslaan en naar de inhoud gaan

Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten
Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor de Specifieke Lerarenopleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 • Diplomavoorwaarden
  Om de Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten te volgen moet je in het bezit zijn van ofwel een masterdiploma in de Beeldende Kunsten, ofwel een academisch bachelordiploma in de Beeldende Kunsten en een bewijs van inschrijving voor de masteropleiding.
 • Taalvoorwaarden

  Bij de eerste inschrijving voor de lerarenopleidingen dient de kandidaat-student te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of het behalen van minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Voor de Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten geldt als toelatingsvoorwaarde niveau C1.

 • Verblijfsvergunning

  Om als buitenlandse student een opleiding te volgen aan de Academie, en in België te verblijven moet je je laten inschrijven bij het studentenloket. Neem zo snel mogelijk contact op met Faby Van Grimberge (residencepermit.ka@ap.be +32 3 213 71 07) om de procedure te starten.

  In dit document vind je welke informatie en documenten je hiervoor exact nodig hebt.

  Opgelet! Als je elke dag pendelt vanuit het buitenland en geen kotadres hebt, volstaat het ons een verklaring te bezorgen dat je elke dag heen en weer pendelt.

 • Inschrijven

  Je kan je online inschrijven via de link onderaan. Voor je inschrijving dien je wel volgende documenten te hebben:

  • Identiteitskaart
  • Kopie diploma secundair onderwijs
  • Kopie diploma bachelor in de Beeldende Kunsten
  • Kopie diploma master in de Beeldende Kunsten of attest van inschrijving in een Master in de Beeldende Kunsten

  Opgelet: Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van je studiegeld en het ondertekenen van je toetredingsovereenkomst op het studentensecretariaat.

  Mutsaardstraat 31
  2000 Antwerpen
  Tel.: 03 213 71 07

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Bank: BNP PARIBAS FORTIS
  Adres bank: Warandeberg 3 – 1000 Brussel
  Rek.nr. : 001-6157131-35
  IBAN : BE57 0016 1571 3135
  BIC : GEBABEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2018-2019

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2018-2019
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen. Als je door het bos de bomen niet meer ziet, kan je bij de sociale dienst van AP terecht voor bemiddeling en info op maat over studietoelages, kortingen, voorschotten, stuvo-toelagen en veel meer.

  Als je denkt in aanmerking te komen voor een beurs of problemen hebt met de financiering van je studies maak dan een afspraak via het onthaal van Stuvo (T +32 3 220 59 00). Doe dit zo snel mogelijk contact en wacht niet tot de deadline voor betaling van het studiegeld. Meer informatie en handleidingen zijn te vinden op de pagina financiële ondersteuning van AP.

  Een medewerker van de sociale dienst is ook aanwezig op welbepaalde uren op de kunstcampussen. Informeer je hierover bij het studentensecretariaat of op Digitap.

  Je kan laten berekenen of je recht hebt op een studietoelage en of je recht hebt op het verminderd studiegeld van de beursgerechtigde student. Je kan ook een lening aanvragen indien je het studiegeld niet kan betalen binnen de vastgestelde termijn.

  Het verminderd studiegeld van beursstudent mag betaald worden in volgende gevallen:
  1. bij verderzetten van studies aan de hogeschool als je voor het vorige academiejaar geregistreerd bent als beursstudent;
  2. bij inschrijving als nieuwe student indien je het bewijs kan voorleggen dat je het voorgaande jaar recht had op een studietoelage;
  3. als je een attest kan voorleggen van Stuvo AP.

  Meer info:  www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be.