Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Juweelontwerp en edelsmeedkunst
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
moet je voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden,
en slagen voor de artistieke toelatingsproef.

 • Diplomavoorwaarden

  Voor de inschrijving in de academische bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten moet de kandidaat-student in het bezit zijn van een van de volgende diploma's:

  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

  Onder meer volgende buitenlandse studiebewijzen vallen hier onder:

  Buitenlandse studiebewijzen

  • een Europees “Baccalaureaat Diploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
  • een “Diplôme du baccalauréat international”, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
  • een Luxemburgs "diplôme de Fin d’Etudes secondaires" of "diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques";
  • een Nederlands of Surinaams diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
  • een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen”;
  • een Nederlands einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan;
  • een Frans diploma " Baccalauréat" met een minimum score van 10/20;
  • een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur”;
  • een Brits diploma “General Certificate of Secondary Education” in 3 vakken met de waardering A*, A, B of C én “General Certificate of Education” met 2 vakken op advanced level (A-level) in 5 verschillende vakken;
  • een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
  • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
  • een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard door NARIC Vlaanderen met één van de Vlaamse studiebewijzen die opgenomen zijn onder de algemene toelatingsvoorwaarden;
  • een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde;
  • een bachelordiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk;
  • een masterdiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk.

  Opgelet! De Nederlandse diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) met kwalificatieniveau 4 en de Nederlandse HAVO-diploma zijn niet voldoende om je in te schrijven voor een academische bachelor.

  Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie.

  Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:
  •    een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma
  •    een gelegaliseerde kopie van je diploma;
  •    als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
  •    Een verklaring van de ambassade of het consulaat  waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 
  ->Bezorg deze documenten ten laatste op 15 oktober aan het studenten secretariaat van de School of Arts. 

  E-mailadres: studadmin.ka@ap.be

  Voor specifieke vragen omtrent de toelatingsvoorwaarden of je diploma kan je steeds een mailtje sturen het studenten secretariaat. (zie e-mailadres hierboven)

  Voor gedetailleerde informatie over de toelatingsvoorwaarden raadpleeg ons Onderwijs- en Examenreglement 2020-2021.

  APS-screening voor Chinese kandidaat-studenten

  Alle studenten die op basis van een Chinees diploma in België willen studeren moeten een 'APS-screening' doorlopen in Beijing.
  Het APS-certificaat is ook vereist voor het verkrijgen van een studentenvisum bij de Belgische ambassade of het consulaat in PR China.

  De APS-screening is geen academische selectieprocedure, maar is bedoeld om documentfraude te voorkomen en voldoende taalkennis te garanderen.

  Contacteer de APS-administratie om de procedure te starten: info@aps.org.cn.
  Meer informatie over de APS-procedure is beschikbaar op www.aps.org.cn.

 • Taalvoorwaarden

  Om je in te schrijven voor een bachelor- of masterprogramma aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, moet je bewijzen dat je voldoende kennis hebt van de taal waarin het programma wordt onderwezen.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master

  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van:

  • een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of
  • een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • het bewijs dat men geslaagd is voor:
   • de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of
   • het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of
   • een ander taaltest van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  CEFR niveau 2 Nederlands

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  Taaltest

  De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master

  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten);
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat (CEFR-niveau B2).

  CEFR niveau 2 Engels

  Het vereiste niveau van taalbeheersing voor het Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Engels niveau B2 bezit.

  Taaltest

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE)). 
  Een test afleggen is mogelijk na afspraak op een algemeen voorzien testmoment of tijdens een individueel testmoment.
  Je kan steeds rechtstreeks contact opnemen via itace@uantwerpen.be.
  Ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.
   
  ! Opgelet
  Een geldig taalbewijs is een noodzakelijk en verplicht document dat je nodig hebt om je inschrijving op te starten. 
  Kijk dus zeker even op voorhand na of je reeds aan de voorwaarden voldoet.  
  Indien dit niet het geval is raden we je zeker aan tijdig een test vast te leggen en ook de kostprijs in te calculeren.

 • Artistieke Toelatingsproef Bachelor

  De bachelor in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits een geslaagde artistieke toelatingsproef.

  Per academiejaar organiseert de academie 2 artistieke toelatingsproeven voor toelating tot de bachelor in de beeldende kunsten. De artistieke toelatingsproef is een tweedaagse proef die naar je artistiek inzicht, culturele kennis, creativiteit, vaardigheden en motivatie peilt. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten en een interview waar ook je curriculum vitae, eventuele thuisopdrachten en je portfolio worden besproken.

  Je kan per academiejaar slechts één keer deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor een bepaalde afstudeerrichting en keuzetraject binnen de opleiding Beeldende Kunsten. Deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor verschillende afstudeerrichtingen en keuzetrajecten is wel mogelijk.

  1. Data en Praktische informatie

  Moet nog worden bepaald, zal in 2022 hier worden gepubliceerd.

   

  2. Geslaagd voor de artistieke toelatingsproef

  Als je geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef kan je je inschrijven voor je gekozen afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten voor het academiejaar 2022-2023 of het academiejaar 2023-2024.

  Om in te schrijven moet je ook aan de diploma- en taalvoorwaarden voldoen en dit tegen het begin van het academiejaar:

  • september 2022 voor academiejaar 2022-2023
  • september 2023 voor academiejaar 2023-2024

  Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef ontvangt je van ons een e-mail met alle informatie die nodig is om je in te schrijven.

   

  3. Reglement

  Nederlands: Reglement artistieke toelatingsproef Bachelor 2021-2022

  Engels: Regulation artistic entrance exam Bachelor 2021-2022

 • Na de artistieke toelatingsproef

  Als je geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef kan je je inschrijven voor je gekozen afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten voor het academiejaar 2020-2021 of het academiejaar 2021-2022. Om in te schrijven moet je ook aan de diploma- en taalvoorwaarden voldoen en dit tegen het begin van het academiejaar:

  • 21 september 2020 voor academiejaar 2020-2021
  • 20 september 2021 voor academiejaar 2021-2022.

  Zo kan je de lessen vanaf het begin van het academiejaar volgen en tijdig ook de nodige toegang krijgen tot de gebouwen en faciliteiten van de Academie.

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, ben je verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. De aanvraag van een verblijfsvergunning kan je regelen via het studentensecretariaat van de Academie. Contacteer hiervoor:

  Afhankelijk van je nationaliteit, volgt je één van deze drie procedures:

  1. Studenten uit een buurland van België;
  2. Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  3. Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest (wordt door de school voorzien)
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport) (wordt door de school voorzien);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) (wordt door de school voorzien)

  Bezorg de documenten (in PDF) per mail aan:

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, Het studentensecretariaat maakt voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

  Contact

  Contactpersonen studentensecretariaat voor vragen m.b.t. verblijfsvergunning:

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1.156,9 euro:
        247,9 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        714 euro (11,9 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1.156,9 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 7.358,3 euro:
        779,3 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        6.384 euro (106,4 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 7.358,3 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding.
  Het leerkrediet is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor een educatieve masteropleiding als ze al een masterdiploma bezitten, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Raadpleeg de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Raadpleeg het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen

Om je in te schrijven voor een masteropleiding aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
moet je voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden
en de toelatingsprocedure doorlopen hebben.

 • Diplomavoorwaarden
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel worden rechtstreeks toegelaten.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met een andere afstudeerrichting kunnen worden toegelaten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap kunnen toegelaten worden tot een schakel- of voorbereidingsprogramma na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten met overeenkomstige afstudeerrichting en/of competentieprofiel behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen toegelaten worden tot de masteropleiding in de Beeldende Kunsten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de masteropleiding na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
 • Taalvoorwaarden

  Om je in te schrijven voor een bachelor- of masterprogramma aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, moet je bewijzen dat je voldoende kennis hebt van de taal waarin het programma wordt onderwezen.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master

  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van:

  • een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of
  • een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • het bewijs dat men geslaagd is voor:
   • de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of
   • het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of
   • een ander taaltest van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  CEFR niveau 2 Nederlands

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  Taaltest

  De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master

  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten);
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat (CEFR-niveau B2).

  CEFR niveau 2 Engels

  Het vereiste niveau van taalbeheersing voor het Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Engels niveau B2 bezit.

  Taaltest

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE)). 
  Een test afleggen is mogelijk na afspraak op een algemeen voorzien testmoment of tijdens een individueel testmoment.
  Je kan steeds rechtstreeks contact opnemen via itace@uantwerpen.be.
  Ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.
   
  ! Opgelet
  Een geldig taalbewijs is een noodzakelijk en verplicht document dat je nodig hebt om je inschrijving op te starten. 
  Kijk dus zeker even op voorhand na of je reeds aan de voorwaarden voldoet.  
  Indien dit niet het geval is raden we je zeker aan tijdig een test vast te leggen en ook de kostprijs in te calculeren.

 • Toelatingsprocedure Master

  Studenten zonder een academisch bachelorsdiploma Beeldende Kunsten, behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel, moeten de toelatingsprocedure volgen alvorens zich in te schrijven voor de masteropleiding.

  Studenten met een academisch bachelorsdiploma Beeldende Kunsten, behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap, met overeenkomstige studierichting en competentieprofiel worden rechtstreeks toegelaten.

  Wij vragen echter ook aan deze studenten om zich te registreren en dezelfde procedure te doorlopen als andere kandidaten. De toelatingscommissie kan kandidaten op gemotiveerde wijze weigeren voor een rechtstreekse inschrijving in de Master, en dit indien het competentieprofiel te veel afwijkt van de in onze instelling gestelde eindcompetenties 3de bachelor. Zij zullen een voorbereidingsprogramma moeten volgen. Zie verder. 

  Data

  De procedure voor toelating tot de Master in de Beeldende Kunsten wordt in 2022 twee keer georganiseerd, met uitzondering van het studieprogramma Mode, hiervoor wordt de procedure voor toelating tot de Master slechts 1 keer georganiseerd.
  Een eerste sessie vindt plaats in maart (interviews in april of mei), een tweede sessie vindt plaats in augustus (interviews in september) Zie tabel 

    EERSTE SESSIE TWEEDE SESSIE
  Nationaliteit Voor alle nationaliteiten Voor alle nationaliteiten
  Afstudeerrichting en optie Beeldhouwkunst, Fotografie, Grafisch Ontwerp, In Situ³, Juweelontwerp, Mode, Schilderkunst, Theaterkostuum, Vrije Grafiek Beeldhouwkunst, Fotografie, Grafisch Ontwerp, In Situ³, Juweelontwerp, Schilderkunst, Vrije Grafiek, Theaterkostuum (NIET VOOR MODE)
  Deadline registratie
  + indienen digitaal portfolio
  7 maart 2022
  00:00 lokale Belgische tijd 
  17 augustus 2022
  00:00 lokale Belgische tijd 
  Interviews
  (op uitnodiging)
  april of mei 2022
  niet tijdens de paasvakantie
  september 2022
       

  Verloop toelatingsprocedure Master

  Stap 1: Online registreren & betaling + Twee bestanden uploaden

  Voor deelname wordt een administratieve kost van 25 euro gevraagd. Dit bedrag kan betaald worden tijdens je online registratie, en wordt in geen geval terugbetaald.


  •    Persoonsgegevens: zo volledig mogelijk
  •    Vermeld de titel van jouw bachelordiploma (bij 'Opmerking')
  •    Vrije Kunsten moeten worden gespecificeerd: Beeldhouwkunst/Schilderkunst/Vrije Grafiek/In Situ³

  Upload twee bestanden, niet meer!
  Bestand 1. Volgende documenten, samengevoegd in één bestand (pdf, doc, docx):
  •    CV
  •    Persoonlijke motivatie
  •    Voorstel masterproject (zie verder voor meer info)
  •    Kopie van diploma's/certificaten van vorige en/of huidige opleiding (Als je nog in het laatste jaar van de bachelor zit, is een bewijs van inschrijving in jouw huidige onderwijsinstituut ook verplicht.)

  Bestand 2. Digitaal portfolio (zie verder voor vereisten)
  Zolang je je aanvraag niet afrondt, kan je de ingevoerde informatie herbekijken en bestanden toevoegen of verwijderen. Opgelet: Omdat ons systeem geen automatische bevestiging stuurt, zal je ook geen bevestigings-e-mail krijgen. Je wordt enkel gecontacteerd als er iets ontbreekt of onduidelijk is.

  -> Indien je bestand te groot is gebruik dan een OneDrive link, gelieve de link voor Bestand 2 in een word document te plakken en up te loaden in je webregistratie met je andere documenten

  Stap 2: Interview
  Onze administratie verwerkt je aanvraag, en het opleidingsteam evalueert je portfolio. Als je geselecteerd bent zal je een uitnodiging krijgen voor een interview op de Academie of Skype-interviews zijn ook mogelijk. Geselecteerde studenten voor Mode zullen een extra opdracht krijgen (afhankelijk van voorgaande studies). De evaluatie van het interview zal je via e-mail ontvangen.
   

  Stap 3: Definitief inschrijven
  Informatie over het definitief inschrijven zal je ontvangen na een positieve evaluatie van het gesprek.
   

  Portfolio

  Vereisten portfolio

  • Je digitale portfolio moet een verzameling zijn van je artistieke werk (schetsboeken, illustraties, tekeningen, foto's,...), die aantoont hoe je artistieke capaciteiten en ideeën zijn geëvolueerd de laatste jaren.
  • Onderzoek en werkwijzes van hoe je je werk hebt ontwikkeld zijn even belangrijk als de resultaten.
  • Vermeld alle nuttige info zoals de datum van een werk, gebruikt materiaal, expo's, locaties,...
  • Bij werk dat met anderen werd gemaakt moet je je rol in het proces beschrijven.
  • Volgende formaten zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpeg, gif. De maximale bestandsgrootte is 15MB. Als je portfolio groter is dan 15MB kan je een link geven naar een onedrive, een google drive of een website.

  Extra vereisten voor Mode:

  • Een volledig beeld van de collectie(s) van je vorige opleiding, met alle bijhorende aspecten: coupe, materiaalkeuze, kleurkeuze, onderzoek
  • Een reeks silhouetten en materialen
  • Tekeningen van silhouetten
  • Je artistieke bagage moet zichtbaar zijn in je portfolio.

  Voorstel masterproject

  Het masterprojectvoorstel is een uitleg van het onderzoek naar, en het resultaat van je project. Met andere woorden: Wat zal de inhoud van je werk zijn tijdens je opleiding, en hoe denk je dit te bereiken? Dit voorstel mag jou later uiteraard op geen enkele manier beperken, en mag en zal veranderen tijdens je proces. Dien een tekst in van ongeveer 1 pagina, eventueel aangevuld met visuele elementen, waarin je je uitgangspunt uitlegt. Extra vereiste voor Mode: Een voorstel met een collectie van 12 silhouetten (onderzoek, schetsen, materiaal,...)

  Voorbereidings- of schakelprogramma

  Zoals je kon lezen bij Diplomavoorwaarden moeten sommige studenten een voorbereidings- of schakelprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor  studenten die geen academische bachelordiploma hebben met een overeenkomstige afstudeerrichting, om artistieke vaardigheden en/of artistiek onderzoek te verbeteren. Het is ook bedoeld voor binnenlandse studenten die hun artistieke kennis en onderzoek moeten verbeteren voor ze aan een masteropleiding beginnen. Dit programma geeft studenten de kans om bekend te raken met de methodes van de docenten aan de Academie. Het programma duurt één academiejaar.

  Het programma bestaat uit ongeveer 45 studiepunten:

  • praktijkatelier, vooral uit derde Bachelor
  • specifieke vakken verwant aan het praktijkatelier
  • onderzoeksmethodiek uit derde Bachelor

  Bij het samenstellen van jouw programma wordt rekening gehouden met voorgaande studies. Na een positief resultaat op het einde van het academiejaar krijg je een certificaat dat je automatisch toegang biedt tot de masteropleiding.

   

  Reglement

  Nederlands: Reglement toelatinsgprocedure master 2021-2022

  Engels: Regulation master application procedure 2021-2022

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, ben je verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. De aanvraag van een verblijfsvergunning kan je regelen via het studentensecretariaat van de Academie. Contacteer hiervoor:

  Afhankelijk van je nationaliteit, volgt je één van deze drie procedures:

  1. Studenten uit een buurland van België;
  2. Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  3. Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest (wordt door de school voorzien)
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport) (wordt door de school voorzien);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) (wordt door de school voorzien)

  Bezorg de documenten (in PDF) per mail aan:

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, Het studentensecretariaat maakt voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

  Contact

  Contactpersonen studentensecretariaat voor vragen m.b.t. verblijfsvergunning:

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1.156,9 euro:
        247,9 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        714 euro (11,9 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1.156,9 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 7.358,3 euro:
        779,3 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        6.384 euro (106,4 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 7.358,3 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding.
  Het leerkrediet is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor een educatieve masteropleiding als ze al een masterdiploma bezitten, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Raadpleeg de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Raadpleeg het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen

Alle opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen zijn toegankelijk voor Erasmusstudenten, behalve Mode.
Een uitwisselingsstudent moet studeren aan één van de partnerinstellingen waarmee we een wederzijdse overeenkomst hebben.

 • Toelatingsprocedure

  Deadlines voor aanvragen

  Eerste semester academiejaar 2021-2022: 30 april 2021
  Tweede semester academiejaar 2021-2022: 31 oktober 2021

  Stap 1 – E-mail van partnerinstelling

  De partnerinstelling stuurt een informele e-mail naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (faby.vangrimberge@ap.be), waarin wordt vermeld dat je officieel bent geselecteerd als uitwisselingsstudent.

  Stap 2 – Aanvraag van student + CV + motivatiebrief + foto

  1. Vul het volgende FORMULIER in

  2. Bezorg volgende documenten aan faby.vangrimberge@ap.be:

  • Jouw CV + motivatiebrief
  • Een digitale foto (JPEG-bestand)
  • Overzicht van je vorige resultaten (eerste semester)
  • Portfolio: je digitale portfolio is een verzameling van je artistieke werk (foto's, scans van je schetsboek, documenten, tekeningen ...).
   Gebruik www.wetransfer.com om je portfolio naar faby.vangrimberge@ap.be te sturen.
  • Een brief waarin vermeld wordt dat je geselecteerd bent. Deze krijg je van je thuisinstelling.

  Stap 3 – Toelating

  Je ontvangt per e-mail bericht over je eventuele toelating:

  • ten laatste midden juni voor het eerste semester;
  • ten laatste midden december voor het tweede semester.

Bijkomende nuttige info

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, ben je verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. De aanvraag van een verblijfsvergunning kan je regelen via het studentensecretariaat van de Academie. Contacteer hiervoor:

  Afhankelijk van je nationaliteit, volgt je één van deze drie procedures:

  1. Studenten uit een buurland van België;
  2. Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  3. Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest (wordt door de school voorzien)
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport) (wordt door de school voorzien);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) (wordt door de school voorzien)

  Bezorg de documenten (in PDF) per mail aan:

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, Het studentensecretariaat maakt voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

  Contact

  Contactpersonen studentensecretariaat voor vragen m.b.t. verblijfsvergunning: