Overslaan en naar de inhoud gaan

Mode
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, en slagen voor de artistieke toelatingsproef.

 • Diplomavoorwaarden

  Voor de inschrijving in de Academische Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten moet de kandidaat-student in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid. Een diploma of getuigschrift dat bij wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend, volstaat ook.

  Opgelet! De Nederlandse diploma's MBO4 en HAVO zijn niet voldoende om je in te schrijven voor onze Academische bachelor!

  Hieronder vind je enkele diploma's die we aanvaarden:

  •     Nederlands diploma 'Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs' (VWO);
  •     Nederlands 'Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen';
  •     Europees 'Baccalaureaat Diploma', toegekend door een Europese School;
  •     'Diplôme du baccalauréat international', toegekend door het Office du Baccalauréat International in Genève;
  •     Luxemburgs 'Diplôme de Fin d’Etudes secondaires' of 'Diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques';
  •     Frans diploma 'Baccalauréat' met een minimumscore van 10/20;
  •     Duits diploma 'Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur';
  •     'High school diploma' (USA) met een ‘record of transcript’, dat minstens 4 AP's bevat (Advanced Placements);
  •     Diploma toegekend door de SHAPE-school (NAVO);

  Studenten van buiten de Europese Unie moeten een bewijs aanvragen bij hun ambassade dat aantoont dat hun behaalde schooldiploma toegang geeft tot een universiteit in het land waar het behaald is. Voor meer informatie over toelatingsvoorwaarden, contacteer academie@ap.be.

 • Taalvoorwaarden

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je certificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten)
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minsten 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor Engels het niveau B2 bezit.

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE), maar ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.

 • Verblijfsvergunning

  Om als buitenlandse student een opleiding te volgen aan de Academie, en in België te verblijven moet je je laten inschrijven bij het studentenloket. Stuur elk gevraagd document in een andere PDF door naar Faby Vangrimberge (faby.vangrimberge@ap.be).

  Meer informatie over registratie bij studentenloket vind je op https://www.ap.be/verblijfsvergunning.
   

 • Toelatingsproef

  De bachelor in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits het slagen voor de artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de inhoud van de proef vind je hier.

  Je kan voor elke afstudeerrichting slechts één keer per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef. Deelnemen aan de toelatingsproef voor meerdere afstudeerrichtingen is wel mogelijk.

  1 en 2 juli 2019: voor kandidaat-studenten met eender welke nationaliteit 
  2 en 3 september 2019: voor kandidaat-studenten binnen de EER (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein)

  Voor deelname wordt een administratieve kost van 25 euro gevraagd. Dit bedrag kan betaald worden tijdens je online registratie, en wordt in geen geval terugbetaald.

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Naam: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC: KREDBEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2019-2020

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2019-2020
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Als je langskomt bij Stuvo, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Let op dat je je aanvraag voor financiële ondersteuning bij de sociale dienst aanvraagt binnen de twee weken na inschrijving en ten laatste op 1 november (voor inschrijving na 15 oktober) anders dien je het volledige bedrag te betalen. 

Om je in te schrijven voor een masteropleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 • Diplomavoorwaarden
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel worden rechtstreeks toegelaten.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met een andere afstudeerrichting kunnen worden toegelaten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap kunnen toegelaten worden tot een schakel- of voorbereidingsprogramma na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten met overeenkomstige afstudeerrichting en/of competentieprofiel behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen toegelaten worden tot de masteropleiding in de Beeldende Kunsten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de masteropleiding na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
 • Taalvoorwaarden

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je certificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten)
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minsten 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor Engels het niveau B2 bezit.

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE), maar ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.

 • Verblijfsvergunning

  Om als buitenlandse student een opleiding te volgen aan de Academie, en in België te verblijven moet je je laten inschrijven bij het studentenloket. Stuur elk gevraagd document in een andere PDF door naar Faby Vangrimberge (faby.vangrimberge@ap.be).

  Meer informatie over registratie bij studentenloket vind je op https://www.ap.be/verblijfsvergunning.
   

 • Toelatingsprocedure

  Studenten zonder bachelordiploma Beeldende Kunsten, behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel, moeten de toelatingsprocedure volgen alvorens zich in te schrijven voor de masteropleiding. Studenten die dit diploma wel hebben, mogen zich meteen definitief inschrijven.

  Eerste sessieVoor alle nationaliteiten
  Fotografie, Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp, Mode, Theaterkostuum, Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst, Vrije Grafiek

  Deadline registratie + indienen digitaal portfolio: 10 maart 2019
  Interviews: tussen 1 april 2019 en 30 april 2019 (met uitzondering van de paasvakantie), op uitnodiging

  Tweede sessie: Enkel voor EER-studenten (Europese Unie + Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein)
  Fotografie, Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp, Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst, Vrije Grafiek (niet voor Mode en Theaterkostuum)

  Deadline registratie + indienen digitaal portfolio: 18 augustus 2019
  Interviews: 2 of 3 september, op uitnodiging

  Stap 1: Online registreren + Twee bestanden uploaden
  Via deze link kan je je registreren. Voor deelname wordt een administratieve kost van 25 euro gevraagd. Dit bedrag kan betaald worden tijdens je online registratie, en wordt in geen geval terugbetaald.

  • Persoonsgegevens: zo volledig mogelijk
  • Vermeld de titel van jouw bachelordiploma (bij 'Opmerking')
  • Vrije Kunsten moeten worden gespecificeerd: Beeldhouwkunst/Schilderkunst/Vrije Grafiek/In Situ³

  Upload twee bestanden, niet meer!
  Bestand 1.
   Volgende documenten, samengevoegd in één bestand (pdf, doc, docx):

  • CV
  • Persoonlijke motivatie
  • Voorstel masterproject (zie verder voor meer info)
  • Kopie van diploma's/certificaten van vorige en/of huidige opleiding (Als je nog in het laatste jaar van de bachelor zit, is een bewijs van inschrijving in jouw huidige onderwijsinstituut ook verplicht.)

  Bestand 2. Digitaal portfolio (zie verder voor vereisten)

  Zolang je je aanvraag niet afrondt, kan je de ingevoerde informatie herbekijken en bestanden toevoegen of verwijderen. Opgelet: Omdat ons systeem geen automatische bevestiging stuurt, zal je ook geen bevestigings-e-mail krijgen. Je wordt enkel gecontacteerd als er iets ontbreekt of onduidelijk is.

  Stap 2: Gesprek
  Onze administratie verwerkt je aanvraag, en het opleidingsteam evalueert je portfolio. Als je geselecteerd bent zal je een uitnodiging krijgen voor een gesprek op de Academie. Skype-interviews zijn ook mogelijk, behalve voor Mode. Geselecteerde studenten voor Mode zullen een extra opdracht krijgen (afhankelijk van voorgaande studies), en moeten 2 dagen aanwezig zijn. De evaluatie van het gesprek zal je via e-mail ontvangen.

  Stap 3: Definitief inschrijven
  Informatie over het definitief inschrijven zal je ontvangen na een positieve evaluatie van het gesprek.

   

  Vereisten portfolio

  • Je digitale portfolio moet een verzameling zijn van je artistieke werk (schetsboeken, illustraties, tekeningen, foto's,...), dat aantoont hoe je artistieke capaciteiten en ideeën zijn geëvolueerd de laatste jaren.
  • Onderzoek en werkwijzes van hoe je je werk hebt ontwikkeld zijn even belangrijk als de resultaten.
  • Vermeld alle nuttige info zoals de datum van een werk, gebruikt materiaal, expo's, locaties,...
  • Bij werk dat met anderen werd gemaakt moet je je rol in het proces beschrijven.
  • Volgende formaten zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpeg, gif. De maximale bestandsgrootte is 15MB. Als je portfolio groter is dan 15MB kan je een link geven naar een onedrive, een google drive of een website.

  Extra vereisten voor Mode:

  • Een volledig beeld van de collectie(s) van je vorige opleiding, met alle bijhorende aspecten: coupe, materiaalkeuze, kleurkeuze, onderzoek
  • Een reeks silhouetten en materialen
  • Tekeningen van silhouetten
  • Je artistieke bagage moet zichtbaar zijn in je portfolio.

   

  Voorstel masterproject
  Het masterprojectvoorstel is een uitleg van het onderzoek naar, en het resultaat van je project. Met andere woorden: Wat zal de inhoud van je werk zijn tijdens je opleiding, en hoe denk je dit te bereiken? Dit voorstel mag jou later uiteraard op geen enkele manier beperken, en mag en zal veranderen tijdens je proces. Dien een tekst in van ongeveer 1 pagina, eventueel aangevuld met visuele elementen, waarin je je uitgangspunt uitlegt. Extra vereiste voor Mode: Een voorstel met een collectie van 12 silhouetten (onderzoek, schetsen, materiaal,...)

   

  Voorbereidings- of schakelprogramma
  Zoals je kon lezen bij Diplomavoorwaarden moeten sommige studenten een voorbereidings- of schakelprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor internationale studenten die geen bachelordiploma hebben met een overeenkomstige afstudeerrichting, om artistieke vaardigheden en/of artistiek onderzoek te verbeteren. Het is ook bedoeld voor binnenlandse studenten die hun artistieke kennis en onderzoek moeten verbeteren voor ze aan een masteropleiding beginnen. Dit programma geeft studenten de kans om bekend te raken met de methodes van de docenten aan de Academie. Het programma duurt één academiejaar.

  Het programma bestaat uit ongeveer 45 studiepunten:

  • praktijkatelier, vooral uit 3Ba
  • specifieke vakken verwant aan het praktijkatelier
  • onderzoeksmethodiek uit 3Ba

  Bij het samenstellen van jouw programma wordt rekening gehouden met voorgaande studies. Na een positief resultaat op het einde van het academiejaar krijg je een certificaat dat je automatisch toegang biedt tot de masteropleiding.

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Naam: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC: KREDBEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2019-2020

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2019-2020
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Als je langskomt bij Stuvo, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Let op dat je je aanvraag voor financiële ondersteuning bij de sociale dienst aanvraagt binnen de twee weken na inschrijving en ten laatste op 1 november (voor inschrijving na 15 oktober) anders dien je het volledige bedrag te betalen.