Belgian Platform for Photobooks | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Belgian Platform for Photobooks

Belgian Platform for Photobooks

Het jongste decennium is er een stijgende internationale belangstelling voor het fotoboek. Nog nooit werden er zoveel fotoboeken geproduceerd als vandaag. Ook in België ontdekken steeds meer fotografen de mogelijkheden van het boek. Zij kiezen vaak heel specifiek voor dit medium om hun werk naar buiten te brengen.

Over het fotoboek in België is vandaag echter bijzonder weinig gekend. Bovendien bestaat er geen initiatief dat wat er hier en nu aan fotoboeken wordt gemaakt op een actieve, structurele manier in kaart brengt, bestudeert, ondersteunt of stimuleert. Dit project wil daar een antwoord op bieden door Belgische fotoboeken in kaart te brengen, met een focus op zogenaamde auteursboeken, die geproduceerd zijn sinds 2000. 

We bouwen daartoe het Belgisch Platform voor Fotoboeken, een online ruimte gewijd aan de hedendaagse fotoboekcultuur in België en in het buitenland. Via artikelen, interviews, een online boekencatalogus en publieke collectie, en offline evenementen willen we een groeiende gemeenschap van fotoboeken informeren en inspireren.

We organiseren een eerste symposium The Individual, The Political and The Photobook. Met dit project en het daaruit voortvloeiende platform willen we ook een waardevolle bijdrage leveren aan de komende historische overzichtstentoonstelling en de bijbehorende publicatie (anthologie) over het fotoboek in België van partner FOMU.

Website: http://belphotobooks.org

ONDERZOEKER(S)