Flor Alpaerts (1876-1954): muzikaal portret van de componist, dirigent en pedagoog | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Flor Alpaerts (1876-1954): muzikaal portret van de componist, dirigent en pedagoog

Flor Alpaerts (1876-1954): muzikaal portret van de componist, dirigent en pedagoog

Een onderzoeksfocus op een individu heeft het voordeel van de duidelijkheid; het werk draait rond die persoon!

Moderne biografische historiografie is echter een heel eind verwijderd van de sterk bejubelende hagiografieën van een halve eeuw geleden. Niet langer zal de onderzoeker een eerder statisch en vertikaal verkokerd perspectief nastreven, maar integendeel een brede en horizontale blik werpen op het individu, zijn omgeving, zijn tijd, zijn instellingen, zijn netwerken edm. Zo gebruiken we het oeuvre, de rol en de betekenis van de Antwerpse componist Flor Alpaerts (1876-1954) als een lens om de muzikale cultuur en praktijk uit het Antwerpen van de jaren 1920 in focus te brengen. In zijn hoedanigheid als bestuurder van het conservatorium, dirigent van de dierentuinconcerten, directeur van de Vlaamse Opera en internationaal gereputeerd componist en dirigent, biedt zijn carrière een ideale dwarsdoorsnede.

Het project beoogt deze kunstenaar te bestuderen met bijzondere aandacht voor artistieke, sociale en ideologische netwerken. Zo brengt Alpaerts ons op het spoor van liberale en maçonnieke middens als een culturele kracht in het Antwerpen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het project beoogt tevens volledigheid na te streven omtrent zijn totale artistieke productie door het compileren van een complete oeuvrecatalogus. Sommige werken zullen opnieuw of voor het eerst als speelklare editie worden gepubliceerd en de bevindingen zullen artistiek en wetenschappelijk worden gedeeld.

De eindmeet ligt op het voorjaar van 2024. Als eindresultaat voorziet dit project in de publicatie van een aantal partituren, de briefwisseling van de componist van meerdere honderden brieven en een culturele biografie die Alpaerts’ leven en werk in context plaatst. Zijn muziek zal centraal staan op een bijzondere editie van het festival ‘Stadsklanken’ in samenwerking met de voorname culturele spelers in het Antwerpse. De verworven inzichten zullen niet alleen worden gedeeld in wetenschappelijke publicaties en symposia, maar ook met een breder publiek via voordrachten, workshops en wandelingen binnen de context van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

ONDERZOEKER(S)