Muzikale interpretatie vanuit het pragmaticisme van Peirce | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Muzikale interpretatie vanuit het pragmaticisme van Peirce

Muzikale interpretatie vanuit het pragmaticisme van Peirce

Om muzikale betekenisvorming te duiden wordt in eerste instantie, op basis van de pragmaticistische inzichten van C.S. Peirce, nagegaan hoe het semiotisch proces an Sich functioneert. Vervolgens wordt het specifiek muzikaal proces van betekenisvorming op basis van deze inzichten geduid aan de hand van de vier noodzakelijke actoren: het klinkend muzikale teken, het genoteerde muzikale teken, het waargenomen muzikale teken, en de rol van de uitvoerder.

Promotoren: Peter De Graeve (UA) & Eugeen Schreurs (KCA)

ONDERZOEKER(S)