Representatie vrouwelijke activisten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Representatie vrouwelijke activisten

Representatie vrouwelijke activisten

In dit onderzoeksproject staan de concepten politiek/culturele beeldvorming en beeldtaal, gender en nieuwe sociale media centraal. Mediabeelden (of fotografische beelden) van revolutionairen en politieke leiders zijn hoofdzakelijk idealistisch (en overwegend mannelijk). Het beeld van Arabische vrouwen in de Westerse media is sterk vereenvoudigd en eenzijdig: we zien enerzijds onderdrukte hidjabi (gesluierde) vrouwen (of vrouwen als slachtoffers) en anderzijds vrijgevochten Westers-denkende vrouwen. De belangrijkste onderliggende vraag in dit onderzoeksproject is of het mogelijk is als beeldenmaker om een complexere en diepgaandere beeld te tonen mede op basis van een analyse van de diversiteit van Arabische strijdsters.

Belangrijke vragen zijn: Welke beelden van deze vrouwelijke strijdsters zijn er en wat is hun plaats in de visuele cultuur? Is het mogelijk de (politieke) betekenis van de vrouwelijke activist visueel te tonen?

In het tweede deel wordt er op zoek gegaan naar vrouwen in de zogenaamde ‘aftermath’ van de recente revoluties in Cairo en Tunis. Er zijn reeds eigen (fotografische) beelden, portretten gemaakt en interviews afgenomen met vooraanstaande hedendaagse activisten, waarbij de menselijkheid, zoals ook hun vrouwelijkheid centraal staan. In dit onderzoek is het van belang om vrouwen die een vooraanstaande positie innemen te belichten, vrouwen die werkelijk deelgenomen hebben in de recente veranderingen.

Promotoren: Luc Pauwels (UA) & Sonja Spee (KAA)

ONDERZOEKER(S)