A study of Applied Tai Chi Movements in Marimba Playing | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • A study of Applied Tai Chi Movements in Marimba Playing

A study of Applied Tai Chi Movements in Marimba Playing

Dit onderzoek behandelde drie aspecten m.b.t. de relatie tussen Tai Chi en marimbaspel. Ten eerste: pedagogische techniek van de uitvoering en artistieke inspiratie in het marimbaspel alsook onderzoek naar bewegingen van marimbaspelers en beschrijving van de karakteristieken van het marimbaspel. Ten tweede: ontwikkeling van online instructies voor het aanwenden van Tai Chi bewegingen bij marimbaspelers en evaluatie van deze benaderingswijze in het marimba-onderwijs. Ten derde: toepassing van Tai Chi in muzikale composities en het zoeken naar de connectie tussen marimba en Tai Chi.

De studie onderzocht eerst willekeurige processen rond de invloed van Tai Chi bewegingen op het marimba-spelen en mat, met behulp van een toestel dat driedimensionaal de bewegingen meet alsook met een live audio-opname, twee controlegroepen. Dit waren de Tai Chi interventiegroep en de controlegroep. De resultaten toonden dat de Tai Chi interventiegroep een groter bewegingsbereik had van de bovenste ledematen wat een meer gestabiliseerde, consistente beweging van de romp opleverde wat een positieve invloed (vb. een rondere, luidere klank, betere frasering) had op de geluidsproductie.

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten, ontwikkelde deze studie online documentatie die werd geëvalueerd door experten. De studie toonde aan dat het marimbaspel dankzij de toepassing van elementen uit de Tai Chi merkbaar beter werd. Het had een gunstige invloed op de controle over de ademhaling, het gevoelen van zwaartekracht, de toepassing van bewegingen van Tai Chi in boven-en onderlichaam. De 26 marimbaleerkrachten waren zeer positief over deze toepassing van Tai Chi in het marimbaspel.

De studie integreerde deze benadering niet alleen bij het marimbaspel, maar ook bij het componeren voor dit instrument. De composities werden bekomen door Yin en Yang toe te passen, te werken met het universum (Tai Chi-filosofie), en vloeiende cirkelvormige bewegingen (Tai Chi-bewegingen) in twee composities voor marimba te gebruiken. Verder onderzoek in de fysieke analyse en de educatieve methode voor het uitvoeren van de techniek zijn het voorwerp van een volgende studie in de nabije toekomst.

Keywords: Marimba, Tai Chi, 3D motion capture, educational performing technique, composition.

ONDERZOEKER(S)