Van ‘ventielbazuin’ tot ‘schuiftrombone’ tussen Parijs en Leipzig | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Van ‘ventielbazuin’ tot ‘schuiftrombone’ tussen Parijs en Leipzig

Van ‘ventielbazuin’ tot ‘schuiftrombone’ tussen Parijs en Leipzig

Van ‘ventielbazuin’ tot ‘schuiftrombone’ tussen Parijs en Leipzig: een historisch-artistieke doorlichting van het trombone-onderwijs aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kan bogen op een roemrijke koperblazerstraditie die teruggaat tot de vele militaire muziekkapellen die in de negentiende eeuw in en rond Antwerpen gelegerd waren, en die vandaag nog altijd resulteert in een groot aantal (ex)docenten en alumni in de koperblazerssecties van binnen- en buitenlandse orkesten. Toch is deze traditie, en de didactische en artistieke repercussies voor het hedendaags onderwijs, nauwelijks bestudeerd. 

Dit project zoomt in op het tromboneonderwijs aan het Conservatorium sinds de stichting van de school en zo een deel van die lacune opvulllen. Het is de bedoeling om de actuele opleiding te bevragen en te verrijken door een onderzoek van de traditie. 

Het onderzoek gebeurt aan de hand van bronnen- en literatuuronderzoek, een doorlichting van de didactische methodes, een stijlanalytische studie van het repertoire, en een evaluatie van (historische) opnames. Het resultaat is een cd-opname, de publicatie van artikels, de uitgave van partituren, en een lecture-recital. Via de docent trombone, promotor van dit project, worden de studenten nauw bij het project betrokken.