Dans en Diversiteit | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Dans
  • Dans en Diversiteit

Dans en Diversiteit

SYMPOSIUM

Inclusiedans is een vast onderdeel binnen het bachelor dansprogramma en onderzoekt de waarde van de inclusieve danspraktijk voor de opleiding, het werkveld en de ontwikkeling van de danser zelf. In een wekelijks Labo ontmoeten gastdansers met een beperking de studenten. Zij dansen samen in een setting waarin de diversiteit in lichamelijkheid en persoonlijkheid een kruisbestuiving aangaat met gelijkwaardigheid, wederkerig leren en creatie. Één keer per jaar werken ze intensief samen tijdens het symposium. De bachelorstudenten Dans werkten gedurende drie dagen samen in vier workshops met uitgenodigde gasten, 70 dansers in totaal. De kunstenaars die hun praktijk kwamen delen waren Marco Torrice en KunstZ, Said Gharbi en Leif Firnhaber, Max Greyson en Unlabel, Vera Tussing en Sebastian Kann. 

DANS EN DIVERSITEIT

De diversiteit in onze samenleving, ontwikkelingen in de podiumkunsten en de veranderingen binnen het nationale en internationale danswerkveld zorgen ervoor dat het huidige profiel van de dansartiest almaar gelaagder wordt. Meer en meer is het noodzakelijk diverse rollen gelijktijdig te kunnen vervullen binnen een breed en gevarieerd werkveld: als danser, lesgever, choreograaf, maar ook als onderzoeker, acteur, mentor, coach, animator, netwerker, organisator en ondernemer. Afgestudeerden komen in uiteenlopende contexten terecht of zetten zelf initiatieven op binnen het professionele, artistieke en socioculturele circuit. Het snelle tempo waaraan dans- en bewegingspraktijken veranderen, beïnvloedt zowel de huidige werkwijzen en carrièremogelijkheden van de danskunstenaar als ook het werkveld zelf. Als opleiding hebben we de verantwoordelijkheid toekomstige dansartiesten voor te bereiden op dit veranderend danslandschap om een actieve, scheppende rol op te kunnen nemen in persoonlijke-, artistieke- en maatschappelijke processen en ontwikkelingen binnen een grote diversiteit aan werkvelden.

Het programma van de bachelor dans focust op deze brede definitie van de dansartiest via een ruim aanbod aan danstechnieken en complementaire vakken die worden gegeven door docenten, artiesten en makers met uiteenlopende specialisatie en aanpak, maar gelijk geaarde visie: het potentieel van iedere student tot een maximum uitdagen en te ontwikkelen op een wijze waarin de balans tussen variatie en diepgang wordt nagestreefd.  De opleiding kiest er bewust voor geen specifieke voorkeur uit te dragen wat betreft het profiel van studenten, artistieke en educatieve stromingen binnen de dans of specifieke afstudeerrichting, maar zich vooral te richten op het potentieel van het individuele talent van de student en deze ontwikkeling te begeleiden op artistiek, persoonlijk en sociaal vlak.

Sinds 2014 is dans en diversiteit een officieel onderdeel van het curriculum. Studenten uit de opleiding en dansers met een fysieke- of mentale beperking krijgen samen les, doen research, wisselen uit, maken voorstellingen en leren van elkaar. Naast de wekelijkse labo-research groep omvat het project ook een jaarlijks symposium met workshops, voorstellingen, debatten en samenwerkingen met docenten, artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland die actief zijn in het sociaalartistieke veld en de inclusieve danspraktijk. In de Summerschool die doorgaat op kunstencampus deSingel en tijdens themadagen binnen het academiejaar worden nieuwe samenwerkingen aangegaan met opleidingen, theaters en artiesten die dans en diversiteit in hun werkwijze uitdragen en delen we deze kennis met een groter publiek.

📷 Nathan Ishar, www.pramudiya.com, Instagram, Facebook

REPORTAGE

Lore Loyens maakte een audiovisuele interpretatie van het symposium.